Sơ yếu lý lịch tự thuật hay nhất năm 2020

Bạn muốn làm sơ yếu lý lịch để nhập học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, để làm hồ sơ xin việc, hố sơ làm việc để đến các phường xã công chứng những thông tin ở trên có xác thực không. Nhưng bạn chưa có mẫu sơ yếu lý lịch để làm. Bạn có thể làm theo hướng dẫn và tải mẫu sơ yếu lý lịch của chúng tôi như ở dưới đây chắc chắn sẽ là mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất năm 2020 để các bạn có thể tham khảo và tiến hành viết sơ yếu lý lịch.

Mục lục

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật siêu chuẩn năm 2020

Hôm nay gonhub.com sẽ hướng dẫn bạn cách viết mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhé !!

Sơ yếu lý lịch tự thuật hay nhất năm 2020

Nội dung chính sơ yếu lý lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên: …………………………………………………………………………….Nam, nữ:…………..
Sinh ngày……………tháng…………năm………………………………………………………………….
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh thư nhân dân số:………………………………………………Nơi cấp:………………….
Ngày………….tháng………….năm………………………………………………………………………….
Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng………………………………………….Di động………………………
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Số hiệu:…………………………….
Ký hiệu:…………………………….

Họ và tên: ………………………………………………………………Bí danh:……………………….
Tên thường gọi:……………………………………………………………………………………………
Sinh ngày…………..tháng………năm…………. Tại:………………………………………………….
Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký thường trú hiện nay:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Dân tộc: …………………………………………………..Tôn giáo:………………………………………
Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)…………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Thành phần bản thân hiện nay:………………………………………………………………………….
Trình độ văn hoá:…………………………………………………….. Ngoại ngữ:…………………….
Trình độ chuyên môn: ……………………………………………….Loại hình đào tạo:…………….
Chuyên ngành đào tạo:……………………………………………………………………………………
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày………..tháng…………năm………………………………
Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………
Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày………..tháng…………năm………………………………………
Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………
Tình hình sức khoẻ: …………………………..Cao………………………………………. Cân nặng:…………………… kg
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:………………………………………………………………
Cấp bậc:…………………………………………………………… Lương chính hiện nay:…………..
Ngày nhập ngũ: ……………………………………….Ngày xuất ngũ:………………………………..
Lý do:………………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp……………
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên mẹ:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp………….
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

                                      (Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên vợ hoặc chồng:………………………………………………………. Tuổi:………………….
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..
Nơi làm việc:………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Họ và tên các con:
1) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..
2) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….
3) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….
4) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..
5) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:……………

                                               QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:………………………………………………………………………………………………..
Kỷ luật:………………………………………………………………………………………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,                                                    ……………,ngày……tháng……năm……
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường                                                                       Người khai ký tên
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Sơ yếu lý lịch tự thuật hay nhất năm 2020 tại đây

Trên đây là mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất và được nhiều hiệu sách sử dụng nhất nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về những nội dung được đề cập ở trên. Chắc chắn sẽ không làm bạn phải gặp phải những vấn đề không đáng có khi làm sơ yếu lý lịch. Vì nội dung và hình thức của mẫu sơ yếu lý lịch trên được cập nhập thông thông tư mới nhất của bộ tư pháp vừa bạn hàng. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức -