Xét nghiệm máu tổng quát có phát hiện HIV?

Thử máu, xét nghiệm máu tổng quát tại các bệnh viện, phòng xét nghiệm thông thường sẽ không phát hiện HIV, AIDS nếu người xét nghiệm không yêu cầu xét nghiệm này.

[adinserter block=”1″]

Mục lục

Xét nghiệm máu tổng quát có bao gồm HIV không?

Xét nghiệm máu tổng quát có phát hiện HIV?

Đối với các câu hỏi tương tự trên thì câu trả lời như sau

tu khoa

Kiến thức - Tags: