Visa du lịch – thăm thân nhân và công tác Úc (VISITOR VISA)

Thị thực đi thăm Úc (diện visa 600 – Visitor Visa) cho phép bạn vào Úc tạm thời, trong thời gian ngắn với mục đích du lịch hoặc công tác.

VISA DU LỊCH, THĂM THÂN, CÔNG TÁC ÚC (VISITOR VISA)

Diện du lịch (Visitor stream): Dành cho đương đơn đến nước Úc tạm thời trong kỳ nghỉ, thăm họ hàng, người thân hoặc bạn bè hoặc mục đích ngắn hạn khác mà không ở lại làm việc tại Úc, bao gồm cả việc học tập, đào tạo không vượt quá 3 tháng.

Diện công tác (Business Visitor stream): Visa này dành cho đương đơn có mục đích đến nước Úc để phục vụ các hoạt động kinh doanh, thương mại bao gồm:

PHÍ PHẢI NỘP ĐỐI VỚI VISA DU LỊCH ÚC (VISITOR VISA): 

Định cư Úc du lịch – thăm thân- chữa bệnh giúp bạn có thể sang úc định cư  trong khoảng thời gian ngắn hạn từ 3 đến 12 tháng.

Điều kiện để được cấp Visa 600:

Visa 679 – Du lịch có bảo lãnh: Dành cho các du khách đến Úc để đi nghỉ hay thăm viếng gia đình, người thân và được bảo lãnh bởi thân nhân đang định cư tại Úc. Visa này đã đóng kể từ ngày 23/3/2013 và cũng được thay thế bằng visa 600 theo dòng Người thân bảo lãnh (Sponsored Family stream)

 Điều kiện để được cấp Visa 600:

Định cư Úc - Định cư tại Úc -