Visa bảo lãnh định cư Úc theo diện gia đình sẽ được Chính phủ Úc thắt chặt

Theo luật mới của Quốc hội,thị thực đối với người có tiền sử bạo lực gia đình khi bảo lãnh người thân sang Úc sẽ bị Chính phủ Úc thắt chặt. Trước khi thị thực được cấp thì những thân nhân phải trải qua điều tra kỹ lưỡng.

Visa bảo lãnh định cư Úc theo diện gia đình sẽ được Chính phủ Úc thắt chặt

  1. Dự luật mới cho biết rằng, sẽ điều tra kỹ lưỡng người bảo lãnh người thân sang Úc trước thời gian thị thực được ban hành. Người bảo lãnh định cư Úc có trách nhiệm hỗ trợ đầy đủ đối với những người được bảo lãnh sang Úc.
  2. Bộ trưởng nhập cư Peter Dutton giải thích lý do trên: Ông cho rằng người có tiền sử bạo lực với các thành viên trong gia đình vẫn có thể bảo lãnh người thân sang Úc là nguyên dân của sự thiếu tập trung vào nhân cách.
  3. Tuy nhiên không có luật lệ nào được áp dụng để những người bảo lãnh phải đối mặt với những hình phạt khi họ không thực hiện đúng yêu cầu, mặc dù hiện nay luật bảo lãnh yêu cầu người bảo lãnh phải hỗ trợ hai năm cho những người được bảo lãnh.

Theo ông Dutton, luật mới sẽ khắc phục những hạn chế này. Các lỗ hỏng liên quan đến vi phạm nghĩa vụ bảo lãnh người thân sẽ được thắt chặt bằng những điều tra đánh giá bắt buộc.

Định cư Úc - Định cư tại Úc, Du học Úc -