99 Stt hay về bản thân hài hước – những câu nói hay về bản thân vui nhộn

Bản thân ta đã là một thực thể duy nhất trong vũ trụ này. Mỗi con người là duy nhất, không ai giống ai. Cho dù bạn có sinh cùng 1 giờ, trong cùng 1 bệnh viện, thậm chí bạn cùng tên nhưng ba mẹ bạn khác nhau, chính vì thế bản thân là riêng biệt không giống bất cứ một ai. gonhub.com chia sẻ những stt hay về bản thân , những câu nói hay về bản thân vui nhộn hài hước nhất được chia sẻ ầm ầm trên Facebook nhầm một phần giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải.

99 Stt hay về bản thân hài hước - những câu nói hay về bản thân vui nhộn

Mục lục

40 Status hay về bản thân bằng tiếng Anh

 1. Hãy làm điều không ai khác có thể làm cho bạn. Bỏ qua mọi điều khác.
  – Do what nobody else can do for you. Omit to do anything else.
  Henry David Thoreau
 2. Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình… ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.
  – He who asks of life nothing but the improvement of his own nature… is less liable than anyone else to miss and waste life.
  Henri Frederic Amiel
 3. Chỉ qua niềm vui và đau khổ mà con người thấu hiểu bản thân và vận mệnh của mình. Người ta học được cần phải làm gì và cần phải tránh gì.
  – Only by joy and sorrow does a person know anything about themselves and their destiny. They learn what to do and what to avoid.
  Johann Wolfgang von Goethe
 4. Tôi không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai. Điều thú vị chính trong cuộc sống và trong công việc là trở thành con người khác với khởi điểm của ta.
  – I don’t feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning.
  Michel Foucault
 5. Sự đua tranh nằm trong chính chúng ta. Tôi cố gắng tốt hơn có thể. Tôi chiến đấu với chính mình, không phải chống lại người khác.
  – The rivalry is with ourself. I try to be better than is possible. I fight against myself, not against the other.
  Luciano Pavarotti
 6. Điều tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở trong bản thân tôi.
  – What I am looking for is not out there, it is in me.
  Helen Keller
 7. Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn!
  – You don’t need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!
  John Lennon
 8. Chúa giúp người biết tự giúp mình.
  – God helps those who help themselves.
  Benjamin Franklin
 9. Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.
  – Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not.
  Henri Frederic Amiel
 10. Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.
  – Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.
  William Faulkner
 11. Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.
  – At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things.
  Albert Camus
 12. Người biết yêu bản thân mình không có đối thủ.
  – He who falls in love with himself will have no rivals.
  Benjamin Franklin
 13. Bệnh nhân nào cũng đem theo bên trong người thầy thuốc của chính bản thân mình.
  – Every patient carries her or his own doctor inside.
  Albert Schweitzer
 14. Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
  – Our passions are ourselves.
  Anatole France
 15. Người sáng tác chính bản thân mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn sách.
  – He that composes himself is wiser than he that composes a book.
  Benjamin Franklin
 16. Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.
  – There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.
  Henry David Thoreau
 17. Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.
  – The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance.
  Benjamin Franklin
 18. Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu chúng ta biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.
  – I believe that life is a journey, often difficult and sometimes incredibly cruel, but we are well equipped for it if only we tap into our talents and gifts and allow them to blossom.
  Les Brown
 19. Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
  – It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.
  Agnes Repplier
 20. Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.
  – No one can make you feel inferior without your consent.
  Eleanor Roosevelt
 21. Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.
  – Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.
  Helen Keller
 22. Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.
  – Your future depends on many things, but mostly on you.
  Frank Tyger
 23. Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.
  – The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
  Victor Hugo
 24. Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.
  – You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.
  Brian Tracy
 25. Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.
  – I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.
  Khuyết danh
 26. Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.
  – To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.
  Ralph Waldo Emerson
 27. Con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì, anh sẽ trở thành cái đó.
  – A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes.
  Mahatma Gandhi
 28. Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.
  – Never say anything about yourself you do not want to come true.
  Brian Tracy
 29. Bạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc trong một căn phòng.
  – You can get help from teachers, but you are going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a room.
  Dr Seuss
 30. Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến.
  – Be a friend to thyself, and others will be so too.
  Thomas Fuller
 31. Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.
  – There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves.
  William Arthur Ward
 32. Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống.
  – So long as a person is capable of self-renewal they are a living being.
  Henri Frederic Amiel
 33. Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.
  – As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves.
  Mahatma Gandhi
 34. Hãy nghĩ về … thế giới bạn mang trong bản thân mình.
  – Think… of the world you carry within you.
  Rainer Maria Rilke
 35. Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.
  – I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.
  Aldous Huxley
 36. Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương, và tự thấu hiểu bản thân.
  – There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one’s self.
  Benjamin Franklin
 37. Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.
  – Be who you are and say what you mean. Because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.
  Dr Seuss
 38. Hãy quan sát tất cả mọi người, bản thân mình nhiều nhất.
  – Observe all men, thyself most.
  Benjamin Franklin
 39. Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới bắt đầu hiểu bản thân mình.
  – Not until we are lost do we begin to understand ourselves.
  Henry David Thoreau
 40. Điều ta nghĩ về bản thân quyết định số phận ta.
  – It is what a man thinks of himself that really determines his fate.
  Henry David Thoreau

Những câu nói hay về bản thân vui vẻ hài hước bằng tiếng Việt

 1. Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.
 2. Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn!
 3. Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
 4. Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.
 5. Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.
 6. Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu chúng ta biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.
 7. Bạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc trong một căn phòng.
 8. Hãy nghĩ về … thế giới bạn mang trong bản thân mình.
 9. Quan trọng là tôi hiểu bản thân mình: quan trọng là đi tìm sự thật đúng với tôi, tìm lý tưởng mà vì nó tôi có thể sống và chết. Đó là điều mà giờ đây quan trọng nhất đối với tôi.
 10. Mối nguy hiểm lớn nhất, đánh mất bản thân, có thể xảy ra rất yên lặng trên thế giới, như thể chẳng có gì đáng nói cả. Không sự mất mát nào có thể diễn ra lặng lẽ đến thế; bất cứ mất mát nào khác – một cánh tay, một cái chân, năm đô la, một người vợ, v.v… đều sẽ được nhận thấy ngay.
 11. Hình thức tuyệt vọng thường thấy nhất là không được làm chính bản thân mình.
 12. Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.
 13. Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta
 14. Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.
 15. Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.
 16.  Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.
 17. Bệnh nhân nào cũng đem theo bên trong người thầy thuốc của chính bản thân mình.
 18. Người biết yêu bản thân mình không có đối thủ.
 19. Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
 20. Người sáng tác chính bản thân mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn sách.
 21. Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.
 22. Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống.
 23. Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.
 24. Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa.
 25. Chỉ qua niềm vui và đau khổ mà con người thấu hiểu bản thân và vận mệnh của mình. Người ta học được cần phải làm gì và cần phải tránh gì.
 26. Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là bạn quá để tâm tới chuyện đó.

Qua những stt hay về bản thân bên trên chúng tôi hi vọng rằng các bạn đã hiểu hơn về giá trị bản thân mình, dù là gì đi nữa thì thân thể do cha mẹ ban cho vẫn là quý nhất. Phải luôn biết tự tôn trọng bản thân mình

Những Câu Nói Hay - Tags:
Gonhub là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... do cộng đồng Gonhub tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888@gmail.com DMCA.com Protection Status