Quyền lợi và trách nhiệm trở thành công dân khi định cư Úc

Tất cả người thường trú tại Úc đều có cơ hội xin định cư Úc khi họ đủ điều kiện. Chính phủ Úc luôn khuyến khích và ủng hộ những người chính thức trở thành công dân của đất nước họ.

Quyền lợi và trách nhiệm trở thành công dân khi định cư Úc

Việc người thường trú trở thành công dân của quốc gia Úc đồng nghĩa tham gia toàn diện vào cộng đồng đất nước Úc. Xin nhập quốc tịch Úc ngoài ý nghĩa thể hiện lòng trung thành của mình đối với đất nước Úc mà còn góp phần xây dựng phát triển nước Úc. Bên cạnh đó, họ còn có thể tham gia bầu cử, ứng cử cũng như các quyền lợi như một công dân Úc.

Mặt khác, khi một người thường trú Úc trở thành công dân đất nước Úc phải gắn với những đặc quyền và trách nhiệm sau:

  1. Bầu ra chính phủ Úc ứng cử vào quốc hội
  2. Xin hộ chiếu Úc và tự do nhập cảnh vào Úc
  3. Đăng ký cho con cái sinh ở nước ngoài được nhập quốc tịch Úc theo diện nguồn gốc xuất than
  4. Xin cơ quan đại diện ngoại giao Úc giúp đỡ về mọi mặt khi ở nước ngoài
  5. Có cơ hội việc làm trong tất cả các vị trí trong Lực lượng Quốc phòng và trong hệ thống Công chức Úc.

Bên cạnh đó, công dân định cư ở Úc có quốc tịch Úc kèm theo những trách nhiệm sau:

  1. Bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử Liên bang, tiểu bang, lãnh thổ và trưng cầu dân ý
  2. Phục vụ trong đoàn bồi thẩm nếu được mời
  3. Bảo vệ nước Úc khi cần (được hưởng các quyền và miễn trừ như là một công dân sinh đẻ ở Úc).

Bước đầu tiên để người thường trú trở thành công dân Úc là phải thi đậu trong kỳ thi quốc tịch. “Trở thành công dân Úc” (Becoming an Australian citizen) là cuốn sách họ bắt buộc phải đọc dể chuẩn bị cho kỳ thi. Sau khi thi đậu và được chấp nhận trở thành công dân Úc thì Chính phủ Úc sẽ tổ chức lễ nhập tịch dành cho người xin nhập quốc tịch Úc. Tại đây, người xin nhập quốc tịch phải tuyên thệ lòng trung thành tại  “Từ nay trở đi, có Chúa chứng giám* Tôi thề trung thành với đất nước và nhân dân Úc Tôi sẽ chia sẻ niềm tin dân chủ với họ, Tôi sẽ tôn trọng quyền lợi và quyền tự do của họ, và Tôi sẽ tôn trọng và chấp hành luật pháp của họ”

Khi chính thức trở thành một công dân Úc phải cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước Úc vững mạnh. Tôn trọng văn hóa, tự do, tín ngưỡng của nhau góp phần làm phong phú nền văn hóa Úc. Đó là những gì bạn cần biết nếu muốn Định cư Úc.

Định cư Úc - Định cư tại Úc, Du học Úc -