Thủ tục và điều kiện Nộp đơn định cư xin nhập quốc tịch Úc như thế nào

Bạn có 2 cách thủ tục xin định cư Úc là nộp trực tuyến hoặc nộp giấy. Bạn không thể nộp online mà chỉ có thể nộp giấy nếu bạn thuộc một trong những trường hợp sau:

Nộp đơn định cư xin nhập quốc tịch Úc như thế nào

 1. Nộp đơn xin giảm phí hoặc miễn giảm.
 2. Thuộc bộ phận Quốc phòng Úc.
 3. Là người không có quốc tịch.
 4. Không có hộ chiếu.
 5. Không đến hoặc rời bỏ Úc kể từ tháng 7 năm 1990.

Khi nộp bằng giấy thì cần những đơn sau:

Nếu bạn từ 18 đến 59 tuổi thì bạn cần hoàn thành đơn 1300t Australia Citizenship – General Eligibility.

 1. Bạn 60 tuổi hoặc hơn.
 2. Từ 18 tuổi trở lên và mất khả năng hoặc khiếm khuyết về thính giác, thị giác hoặc khả năng nói.
 3. Từ 18 tuổi trở lên nhưng không có đủ năng lực tinh thần và thể chất có nghĩa là bạn không thể chứng minh khả năng tiếng Anh hoặc kiến thức cơ bản về Úc và trách nhiệm, đặc quyền của công dân Úc.
 4. Khi bạn 16 hoặc 17 tuổi.
 5. Dưới 16 tuổi và không nộp đơn cùng với cha mẹ.

Lệ Phí: khi nộp đơn xin định cư ở Úc , bạn cần nộp phí cho Chính phủ là AUD 285.

Lưu ý:

 1.  Bạn có thể đính kèm hồ sơ của trẻ là thướng trú nhân Úc và dưới 16 tuổi vào hồ sơ của bạn.
 2. Nếu bạn nộp đơn ngoài Úc: khi nộp hồ sơ, bạn cần cung cấp tất cả giấy tờ mà không cần phải nộp bản gốc nhưng phải công chứng bản sao tất cả giấy tờ đó và gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh đến địa chỉ ghi trên form biểu mẫu.
 3. Nếu bạn nộp đơn tại Úc: khi nộp hồ sơ giấy, bạn cần nộp bản sao công chứng tất cả giấy tờ mà cũng không cần phải nộp bản gốc trừ Chứng nhận thông quan của bạn và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ gần nhất ghi trên form biểu mẫu.

3 loại giấy tờ cần thiết khi nộp hồ sơ:

Khi bạn tên của bạn đã thay đổi, bạn cần cung cấp giấy tờ chứng minh về việc thay đổi tên của mình.

Kể từ khi 18 tuổi bạn đã sống hoặc đi du lịch ngoài nước Úc.

Tổng thời gian ở nước ngoài lên đến 12 tháng hoặc hơn. Ở những nước mà bạn đã từng ở trên 90 ngày thì bạn cần cung cấp Chứng nhận lý lịch tư pháp ở mỗi nước đó.

Định cư Úc - Định cư tại Úc, Du học Úc - Tags: