Những điều kiện của visa giám hộ để rời khỏi Úc tạm thời

Thị thực Visa giám hộ (subclass 580) là thị thực gắn với điều kiện phải đảm bảo sinh viên được bạn giám hộ có thỏa thuận phúc lợi thích hợp ở mọi lúc mọi nơi khi họ dưới 18 tuổi.

Những điều kiện của visa giám hộ để rời khỏi Úc tạm thời

Thị thực giám hộ không cho phép bạn rời khỏi nước Úc mà không có học sinh mà bạn giám hộ. Trường hợp, nếu bạn muốn rời khỏi nước Úc mà không có học sinh –  người được giám hộ đi cùng thì bạn phải thực hiện các thỏa thuận phúc lợi khác.

Cụ thể, bạn phải chứng minh được:

Thứ nhất, bạn có lý do hợp lý, chính đáng để làm như vậy

Thứ hai, bạn đã thực hiện sắp xếp nhà ở, phúc lợi chung và đảm bảo hỗ trợ người được giám hộ cho đến khi trở về.

Trên hết, tất cả các phúc lợi khác phải được sự chấp thuận của Bộ di trú và trường của người được giám hộ. Và bạn cần sắp xếp trao đổi, thảo luận với trường khi biết mình có thể cần đi du lịch

Để sắp xếp các phúc lợi khác có hai cách:

Một là, bạn có thể đề cử một người giám hộ thay thế – người này phải là, ngoại trừ trong trường hợp hạn chế, cha mẹ hoặc người thân ở độ tuổi 21 tuổi trở lên. Mẫu 157N đề cử người giám hộ học sinh sẽ phác thảo những tài liệu bạn cần phải cung cấp khi đề cử một người giám hộ học sinh. Trước khi bạn rời khỏi Úc, bạn cần gửi biểu mẫu này và các giấy tờ cần thiết tới Bộ di trú Úc.

Hai là, xác nhận của trường nơi người được bạn giám hộ (CAAW) rằng họ sẽ sắp xếp phúc lợi.

Visa của bạn, thị thực sinh viên của người mà bạn giám hộ có thể sẽ bị hủy bỏ nếu bạn không tuân thủ các điều kiện của thị thực giám hộ subclass 580.

Định cư Úc - Định cư tại Úc, Du học Úc - Tags: