Những diện di dân được Mỹ cho phép định cư

Theo Đạo luật Di Dân năm 1990 (1990 Immigration Act) của Hoa Kỳ, để được định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ thì “di dân” phải thuộc những diện sau:

Những diện di dân được Mỹ cho phép định cư

Các diện di dânĐối tượng được xét
1.           Immediate Relatives of U.S. Citizens (Diện thân nhân trực tiếp của công dân Hoa Kỳ)

 

Vợ hoặc chồng

 

Con dưới 21 tuổi còn độc thân (con chính thức; con ngoại hôn; con nuôi)
Cha mẹ (nếu công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi)
2.           Diện bảo lãnh gia đình (Family-sponsored)Dành cho con còn độc thân của công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi.
Dành cho vợ và con còn độc thân dưới 21 tuổi của người thường trú nhân (Permanet Resident).
Dành cho con còn độc thân trên 21 tuổi của người thường trú nhân (Permanet Resident).
Dành cho con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ
Anh chị em của công dân Hoa Kỳ.
3.           Diện Việc Làm (employment-based):

 

Công nhân ưu tiên (Priority Workers) bao gồm các công dân ở nước khác có năng lực đặc biệt về nghệ thuật, khoa học, giáo dục, thương mại, hoặc thể thao.
Các chuyên gia (professionals) có bằng cấp cao và có tài năng.
Các công nhân có tay nghề cao, có khả năng chuyên môn cũng như không có khả năng chuyên môn.
Loại di dân đặc biệt trong diện này bao gồm các giáo sĩ, nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ tại hải ngoại đã phục vụ trên 15 năm, công nhân của Công Ty kênh đào Panama.
Các nhà đầu tư trên 1.000.000 USD và tạo việc làm cho ít nhất là 10 công dân Hoa Kỳ
4.           Diện Tỵ NạnDành cho những người không muốn hoặc không thể trở về quốc gia vì sợ trù dập vì lý do tôn giáo, chính trị, quốc tịch, hoặc sắc tộc.
5.           Diện Fiancé,Mặc dù diện này không thuộc diện di dân nhưng người được bảo lãnh vẫn có thể ở lại định cư tại Hoa Kỳ với điều kiện là phải kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến Hoa Kỳ

Thời gian giải quyết hồ sơ diện ưu tiên (preferences) của hồ sơ diện Bảo lãnh gia đình như sau:

Diện trực tiếp (immediate relatives) bao gồm:

Ðối với diện này thì đương đơn không phải lệ thuộc vào số người giới hạn hàng năm do Sở Di Trú Hoa Kỳ ấn định.

Khi hồ sơ của đương đơn theo Diện trực tiếp (immediate relatives) đã được chấp thuận thì sẽ Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (BCIS) và Trung tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) tiến hành thủ tục để cấp visa ngay.

Riêng một số diện khác thì phải chờ đến lượt hồ sơ của mình được cấp visa.

Có 4 diện ưu tiên như sau:

Ưu tiên 1: Dành cho con còn độc thân của công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi.

Ưu tiên 2:

Ưu tiên 3: Dành cho con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ

Ưu tiên 4: Anh chị em của công dân Hoa Kỳ.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn giải quyết được các thắc mắc về việc “tại sao hồ sơ của bạn được thân nhân bảo lãnh đã nộp nhiều năm rồi vẫn không được giải quyết?”. Các bạn sẽ hiểu được mình đang thuộc diện nào và chờ đợi đến lượt được cấp visa di dân của mình nhé.

Định cư Mỹ - Định cư tại Mỹ -