Mẫu hợp đồng khoán việc được sử dụng phổ biến hiện nay

Mẫu hợp đồng khoán việc bản mới nhất là form biểu mẫu chuẩn theo quy định được lập ra trong những trường hợp cần thiết như cần bàn giao lại cho tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc toàn bộ hạng mục công việc theo hợp đồng thỏa thuận đã chính thức kí kết từ trước đó. Hợp đồng khoán việc này với nội dung chi tiết trình bày rõ về vấn đề, người được nhận giao khoán phải bỏ toàn bộ hoặc một phần vật chất và sức lao động để nhận lại phần tiền công giao khoán và thường thời gian ít hơn 3 tháng cho mỗi công việc. Cách viết bản hợp đồng khoán việc lần này cũng được hướng dẫn cụ thể rõ ràng bên dưới kèm bản download dạng đuôi file phù hợp cho bạn tiện tải về tham khảo nghiên cứu phục vụ công việc.

Hãy cùng gonhub.com tìm đọc mẫu bản hợp đồng khoán việcnội dung cơ bản của hợp đồng khoán việc cập nhật mới nhất bên dưới đây nhé!

1. Mẫu bản hợp đồng khoán việc mới thông dụng nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng khoán việc được sử dụng phổ biến hiện nay

2. Nội dung cơ bản của hợp đồng khoán việc cụ thể chi tiết nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-***—–

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:……./HĐKV)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20….. Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN THUÊ):

CÔNG TY:……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………..Fax:………………………………

Đăng ký kinh doanh:…………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản ngân hàng:……………………………….…..tại Ngân hàng:………………………………

Đại diện:……………………………………………………………….Ông/Bà:……………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

CMND số:………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản ngân hàng: ……………………………..……….tại Ngân hàng……………………………..

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

3.1. Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là:……………………… VNĐ. (Bằng chữ:………………………………);

3.2. Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:…………………………… VNĐ;

3.3. Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1. Nghiên cứu kỹ các thông tin dự án do Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;

4.2. Làm việc trực tiếp với chủ dự án và các cơ quan chủ quản của chủ dự án;

4.3. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

4.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

5.2. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

5.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;

5.4. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

5.5. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

5.6. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản chung

6.1. Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

6.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết;

6.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu;

6.4. Hợp đồng này gồm trang Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ bản.

BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu hợp đồng khoán việc file.PDF Tại Đây

Download mẫu hợp đồng khoán việc file.DOC Tại Đây

Thông tin mới nhất về mẫu hợp đồng khoán việc thông dụng nhất mà chúng tôi vừa cung cấp ở trên chính là loại hợp đồng khoán việc quan trọng không thể thiếu dành cho mọi trường hợp, mọi lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm một bản hợp đồng khoán việc chuẩn để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi trong quá trình lao động công tác thì đây chính là nguồn tham khảo quý giá hơn cả đó. gonhub.com chúc các bạn xem tin vui và download thành công biểu mẫu hợp đồng này!

Kiến thức -
Gonhub là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... do cộng đồng Gonhub tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888@gmail.com DMCA.com Protection Status