Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy hay nhất năm 2020

Bạn là giáo viên đang dạy ở một trường học, bạn có việc cá nhân hay nghỉ ốm muốn xin nghỉ dạy. Bạn cần phải làm giấy xin phép nghỉ dạy để gửi lên bạn giám hiệu nhà trường và thanh tra giáo dục để nhà trường có thể sắp xếp người dạy thay cho bạn. Bạn chưa từng ghi giấy xin phép nghỉ dạy bao giờ nên chưa có kinh nghiệm viết thế nào và mẫu đơn xin nghỉ dạy lấy ở đâu. Không sao bạn chỉ cần đón xem bài đọc của chúng tôi dưới đây sẽ giúp bạn có một mẫu giấy xin phép nghỉ dạy hoàn chỉnh nhất.

Mục lục

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy ngắn gọn nhất

Hôm nay gonhub.com sẽ giúp bạn viết một mẫu giấy xin phép nghỉ dạy hoàn chỉnh nhất nhé !!

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy hay nhất năm 2020

Nội dung chính của mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

              ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG ……………..                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-                                                                                                ———————-

                                                                                                                    ……….., ngày …… tháng …… năm …. 

                                                                   GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY
 Kính gửi: – Ban giám hiệu

– Ban thanh tra giáo dục
Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………..
CBGD Khoa:…………………………………………………………………………………………………..
Xin được phép nghỉ dạy môn:…………………………………………………………………………….
Lớp:……….. Tiết:………………. Ngày…………….. Phòng ……………………………………………
Lý do:……………………………………………………………………………………………………………
Người dạy thay:………………………………………………………………………………………………
Giấy này thực hiện lúc ….. giờ, ngày …………………………………………………………………..

CHỦ NHIỆM KHOA                                TRƯỞNG BỘ MÔN                                    CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Ghi chú:
Giấy này phải thực hiện trước lúc nghỉ ít nhất 24 giờ. Nếu gặp trường hợp đột xuất như tai nạn, ốm đau bất ngờ… phải báo bằng điện thoại trước và xin phép sau trong thời gian sớm nhất (Chậm nhất là 2 ngày) .

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy hay nhất năm 2020 Tại đây

Bạn đang không biết làm thế nào để viết một mẫu giấy xin phép nghỉ dạy ngắn gọn nhất, nhanh chóng nhất, ấn tượng nhất thì chúng tôi đã giúp bạn rồi. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì mẫu giấy xin phép nghỉ dạy trên là mẫu chuẩn nhất được hầu khắp các trường sử dụng làm mẫu chính khi các thầy cô có việc bận muốn xin nghỉ dạy. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức -