Mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay nhất năm 2020

Mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành chính là mẫu biên bản đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành lên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát lại công trình xây dựng đã được cấp phép trước đó. Mời bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết về mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay nhất năm 2020 dưới đây.

Mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay trong năm 2020.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn cách viết mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

mẫu giấy báo kiểm tra công trình đã hoàn thành

 

Nội dung viết mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành, các bạn cùng tham khảo nhé:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH

                                          Kính gửi: …………………………………………………….
Tôi tên:…………………………………………………………. Sinh năm: ………………………………….
Chủ đầu tư xây dựng nhà ở số: …………..đường:…………………………………………………….
phường  (xã): ……………………….quận (huyện): ……………………….được phép xây dựng công trình tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng số: ………………ngày …….. tháng …….. năm……..do ………………………………………………………….cấp.
– Đơn vị lập họa đồ thiết kế thi công: ………………………………………………………….
– Đơn vị thi công:……………………………………………………………………………………..

Đã xây dựng hoàn chỉnh công trình nêu trên, bàn giao cho chủ đầu tư ngày…………………………..
Tôi đề nghị ………………………………………………………….kiểm tra và lập biên bản công trình hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng.

………, ngày…tháng…năm…
Chủ đầu tư
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay nhất năm 2020. Tại đây 

Hi vọng với hướng dẫn chi tiết của gonhub.com về mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay nhất năm 2020 trên đây bạn có thể xin cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thẩm định lại công trình. Qua đó bên cơ quan cấp phép sẽ ra biên bản hoàn công đối với công trình trên để đầy đủ về mặt giấy tờ pháp lý và đưa vào hoạt động công trình.

Kiến thức - Tags: