Mẫu đơn xin trở lại công tác hay nhất năm 2019

Bạn là viên chức đang công tác tại một cơ quan, doanh nghiệp, công ty nào đó. Lúc trước bạn vì một số lí do cá nhân nên đã xin nghỉ một thời để giải quyết công việc nay bạn đã giải quyết song và muốn quay lại công việc. Thì bạn phải làm đơn xin trở lại công tác để trình lên quý cơ quan xin sự đồng ý để tiến hành đi làm lại như trước đây. Bạn chưa biết cách làm sao để làm mẫu đơn xin trở lại công tác nhanh nhất thì bạn cũng đừng lo bạn hãy đón xem bài đọc của chúng tôi sẽ giải quyết hết khó khăn của bạn.

Mục lục

Mẫu đơn xin trở lại công tác ngắn gọn 

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tiến hành làm mẫu đơn xin trở lại công tác để gửi đến quý cơ quan

Mẫu đơn xin trở lại công tác hay nhất năm 2019

Nội dung xin trở lại công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

                                                    Kính gửi:  – Hiệu trưởng trường ………..;

– Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;

– Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm).
Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú số nhà: ……………………… đường ………………………………………
Phường (xã)…………………. quận (huyện) …………………. TP (Tỉnh)…………………….
Theo Công văn số ……………………………………………/XHNV-TCCB ngày …………… tháng ………..…. năm ………..….. của trường …………………………………………………….. về việc cho viên chức nghỉ việc không hưởng lương, tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ……………… đến ngày ….……..…….
Nay tôi đã giải quyết xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày …………………
Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.
 ………, ngày …. tháng … năm 20……
Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm
Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)                                                     Người làm đơn
……………………………………………….                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)
được trở lại công tác từ ngày ……/…../20…..
                             Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

       KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB                                                        Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Mẫu đơn xin trở lại công tác hay nhất năm 2019 Tại đây

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách viết mẫu đơn xin trở lại công tác để các bạn có thể tham khảo và tiến hành hoàn thành mẫu đơn sớm để nhanh chóng trở lại công tác đúng thời điểm. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về nội dung của mẫu đơn xin trở lại ở trên chắc chắn sẽ khiến cho thủ tục xin trở lại của bạn được tiến hành nhanh chóng nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

 

Kiến thức -