Mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019

Bạn đang làm việc ở các công ty và doanh nghiệp trên cả nước. Bạn có lí do xin nghỉ vì lí so bị ốm, hoặc bị bênh cần chữa trong thời gian dài nên muốn xin quý công ty nghỉ một thời gian. Nhưng muốn được công ty chấp nhận cho xin nghỉ thì bạn cần chuẩn bị một mẫu đơn xin nghỉ ốm để gửi cho công ty phê duyệt. Nhưng bạn chưa biết cách làm mẫu đơn xin nghỉ ốm nhưng bạn đừng lo gonhub.com sẽ giúp bạn viết mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019 để nộp cho quý công ty

Mục lục

Mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019 nhé !!

mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019

Nội dung chính của mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

                                                                             ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty
– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
– Trưởng

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………Nam/nữ……………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………tại…………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ khi cần:…………………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………..
Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty………………………………………………. cho tôi được nghỉ ốm.
Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm….…
Đến:……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm…..…
Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà):…………………………………………………. là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà):…………………………………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.
Trân trọng.

……………,ngày….tháng….năm…….

Ban Giám Đốc                  Phòng Tổ chức –                     Ý kiến của                     
 (Duyệt)                        Hành chính – Quản trị                 Trưởng đơn vị                          Người làm đơn                      
(Xác nhận)                         (Nêu ý kiến cụ thể,                    (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                       Ký và ghi rõ họ tên) 

Mẫu đơn xin nghỉ ốm cho học sinh :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————o0o—————

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

(Điều trị tại nhà trên 3 ngày)

Kính gửi BGH trường ……………………………………………………………………………………..
Tôi tên là ……………………………………………………………………………………………………..
Là phụ huynh của cháu: ……………………………………… Lớp ……………………………………
Do cháu bị ……………………………………………………………………………………………………
Gia đình xin cho cháu nghỉ từ ngày …………………….. đến ngày ………………………………
Tôi xin cam đoan việc xin nghỉ là do tự nguyện của gia đình.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019 tại đây

Trên đây chúng tôi đã giúp bạn viết một mẫu đơn xin nghỉ ốm hay nhất năm 2019 để các bạn có thể tham khảo. Bạn có thể tham khảo cách viết trên của chúng tôi để hoàn chỉnh mẫu đơn xin việc của bạn. Chúng tôi tin rằng đây là mẫu đơn xin nghỉ ốm được nhiều công ty và các trường học chấp thuận nhất nên bạn có thể hoàn toàn để viết mẫu đơn xin nghỉ ốm để gửi cho cơ quan. Chắc chắn sẽ được cơ quan nhanh chóng xét duyệt. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com

Kiến thức -