Mẫu công văn đề nghị thanh toán mới nhất 2018

Mẫu công văn đề nghị thanh toán mới nhất 2018 giúp các bên thực hiện thanh toán tiền một cách văn minh, lịch sự, đảm bảo tính thương quyết. Công văn đề nghị thanh toán là mẫu giấy tờ sử dụng khi cá nhân muốn cơ quan, tổ chức thanh toán tiền khi đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng theo hợp đồng quy định. Mẫu công văn thanh toán được ban hành theo thông tư của bộ tài chính, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên và được nhà nước chứng thực. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu công văn đề nghị thanh toán chuẩn thông dụng thì có thể tham khảo mẫu đơn mà chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé.

Hãy cùng xoso86.net tham khảo mẫu công văn đề nghị thanh toán theo hợp đồng chi tiết nhất dưới đây nhé.

1. Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Mẫu công văn đề nghị thanh toán mới nhất 2018

2. Nội dung mẫu đề nghị thanh toán

Đơn vị: ……………………
Địa chỉ: ……………………
Mẫu số: 04c-TT

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …….. tháng ……. năm ……..

Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………………………………………………………..

Số giấy giới thiệu, CMND:…………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận công tác:……………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán:………………………………………………………………………………………………….

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Hình thức thanh toán:           Tiền mặt                Ngân hàng                   Mở L/C

Thời hạn thanh toán:…………………………………… /………… /………………………………………………………

Tên dự án/hợp đồng: ………………………………………………………………………………………………………..

Mã dự án:………………………………………………………………………………………………………………………

Trả cho đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………

Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo …………………………………………………..chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY        KẾ TOÁN TRƯỞNG          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ            NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Download mẫu công văn đề nghị thanh toán file.PDF Tại Đây

Download mẫu công văn đề nghị thanh toán file.DOC Tại Đây

Trên đây là mẫu đơn công văn đề nghị thanh toán mới nhất giúp nhắc nhở việc thanh toán tiền nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo tính văn minh chuyên nghiệp trong các hoạt động thanh toán giữa hai bên. Hy vọng mẫu công văn này sẽ giúp ích được cho các tổ chức, công ty và hãy luôn đồng hành cùng xoso86.net để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.

Kiến thức -
Sitemap | Mail: dhp888888@gmail.com