Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc mới nhất năm 2019

Bạn là người quản lí ở một công ty, doanh nghiệp khi ở chỗ làm có người muốn nghỉ việc thì sẽ tiến hành làm biên bản thanh lý nghỉ việc trước khi rời khỏi cơ quan. Trên biên bản thanh lý nghỉ việc sẽ trình bày tất cả những hồ sơ, giấy tờ, thủ tục liên quan đến công việc bàn giao lại cho công ty, doanh nghiệp những người có liên quan để được chính thức xác nhận đã rời khỏi cơ quan làm việc. Nhưng bạn không biết cách viết biên bản thanh lý nghỉ việc ra sao, bạn có thể hoàn toàn yên tâm gonhub.com sẽ giúp bạn viết mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc mới nhất năm 2019 một cách đầy đủ nhất.

Mục lục

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc hay nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc hay nhất năm 2019 nhé !!

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc hay nhất năm 2019

Nội dung chính của mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc hay nhất năm 2017 nhé !!

Ngày………tháng…….năm…….
   BIÊN BẢN THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆC

Họ tên:…………………………..Số CMND:……………….Cấp bởi CA tỉnh……………………..
Phòng ban……………………………………………… Chức vụ:…………………………………………
Ngày vào làm Công ty:…………………………… Hợp đồng Số:……………………………………..
Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực:………………………………………………………………

1. Kết quả bàn giao công việc:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả bàn giao hồ sơ:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Kết quả bàn giao tài sản, công cụ.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4. Thanh toán chế độ:

Stt Khoản thanh toán, giảm trừ Số lượng Mức Thành tiền Ghi chú
1 Các khoản giảm trừ
1.1
1.2
2 Các chế độ nghỉ việc
2.1
2.2
3 Lương và các khoản phụ cấp –          Ghi chú phần tổng cộng

–          Phần chi tiết theo bảng lương

4 Trách nhiệm bồi thường
4.1
4.2
5 Phí đào tạo
5.1
5.2
6 Phí liên quan tài sản
7 Khác

Tổng cộng

Tổng cộng số tiền phải thanh toán còn lại là:…………………………………………………………….

Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:…………

5. Các hồ sơ chứng từ nhận lại:

Sổ Bảo hiểm xã hội: …………………………………………………………………………………………..

Hồ sơ cá nhân:………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của người nghỉ việc
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Chủ quản
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ý kiến của Phòng HC-NS
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Người nghỉ việc                                                   Chủ quản                                      Phòng HC-NS

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc hay nhất năm 2019 tại đây

Trên đây là mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc hay nhất năm 2019 mà bạn có thể tham khảo. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì độ tin cậy của mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc, sẽ giúp cho quý công ty và người làm việc dễ dàng hơn trong việc quyết toán công việc trước khi nghỉ. Đối với các doanh nghiệp công ty lựa chọn mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc trên sẽ giúp công ty quản lí tốt hơn trong công việc. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức -