Mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị hay nhất năm 2020

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu biên bản được lập lên để ghi chép lại việc kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị trong phòng học, cơ quan, doanh nghiệp,… Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị nêu rõ tên trang thiết bị, vị trí, họ tên người sử dụng, kết quả kiểm tra, hướng khắc phục. Các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị trong năm.

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị trong năm 2020.

mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng thiết bị

Nội dung viết biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị, các bạn cùng tham khảo:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VĂN PHÒNG
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

Tên trang thiết bị (2):………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại (3) ……………………………………………. Nhà:………………………………………………………………….
Họ và tên người sử dụng: …………………………………… Đơn vị:…………………………………………….
Kết quả kiểm tra (4):…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hướng khắc phục (5):………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản này lập thành 02 bản và lưu tại phòng quản trị.

…………., ngày…..tháng…..năm….

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1): Biên bản này được lập với các trường hợp sau:
– Việc sửa chữa đòi hỏi thay thế linh kiện, phụ tùng có giá trị trên 01 triệu đồng.
– Phải thuê đơn vị ngoài cơ quan để sửa chữa trang thiết bị.
– Việc sửa chữa trang thiết bị có độ phức tạp cao và cần nhiều thời gian.
(2): Ghi tên trang thiết bị được kiểm tra
(3): Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt thiết bị được kiểm tra.
(4): Người kiểm tra ghi cụ thể kết quả kiểm tra (hỏng cái gì, mức độ hư hỏng….)
(5): Người kiểm tra ghi đề xuất hướng khắc phục
– Sau khi biên bản lập xong văn phòng bộ ghi ý kiến về việc khắc phục (đồng ý/không đồng ý cho mua linh kiện, phụ tùng để thay thế; đồng ý/không đồng ý thuê bên ngoài sửa chữa)

Mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị hay nhất năm 2020. Tại đây

Trên đây, là hướng dẫn chi tiết của gonhub.com với các bạn về cách viết một mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị hay nhất năm 2020Với mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị này, bạn có thể liệt kê số trang thiết bị cần kiến nghị lên cấp trên việc sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, phụ tùng. Với mẫu trên đây chắc rằng bạn có thể xin được sự chấp thuận đó.

 

Kiến thức - Tags: