Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành mới nhất năm 2019

Hôm nay. gonhub.com sẽ giới thiệu mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành căn cứ tại điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT, đây là mẫu biên bản được các cán bộ kiểm tra lập ra khi có sự kiểm tra công trình xây dựng đã hoàn thành. Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành được ban hành kèm theo Quyết định 58/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đất đai, nhà ở. Các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây nhé.

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành.

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành trong năm 2019.

mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Nội dung viết mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành, các bạn cùng tham khảo nhé:

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG hoặc                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) …..                     ————————————-

                          Số: ………… /………….

BIÊN BẢN
KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố
(Kèm theo Giấy phép xây dựng số:……… do :……..cấp ngày :……………..)
– Ngày kiểm tra: ………………………………………………………………………………………………….
– Địa điểm kiểm tra: …………………………………………………………………………………………….
– Cán bộ kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………….

Nội dung kiểm tra:
1. Hiện trạng công trình:
– Công trình: ………………………………………………………………………………………………………
– Số tầng: Chiều cao công trình : ………………………………………………………………………. m
– Kết cấu: …………………………………………………………………………………………………………
– Diện tích xây dựng tầng trệt: ……………………………………………………………………………
– Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế: ………………………………………………………………..

2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng:

…………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………

4. Các vấn đề khác:
– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số:…………………………………………
Ngày (theo mẫu 16, Quyết định:……../2003/QĐ-UB)
– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số:…………………………………………
Ngày của: …………………………………………………………………………………………………………
– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về môi sinh, môi trường số:…………………………………………
Ngày của: …………………………………………………………………………………………………………
– Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số: ngày……………….của ủy ban nhân dân.

CHỦ ĐẦU TƯ                                                         CÁN BỘ KIỂM TRA    
(Ký và ghi rõ họ và tên)                                       (Ký và ghi rõ họ và tên)

KẾT LUẬN

Diện tích sàn xây dựng được công nhận: ………………………………………………………………………………
Diện tích sàn xây dựng vi phạm: (nếu có) ………………………………………………………………………………
Ghi chú: (nếu có) ………………………………………………………………………………………………………………..

………….., ngày…..tháng…..năm…..
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)……
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay nhất năm 2019. Tại đây

Hi vọng với những hướng dẫn chi tiết của gonhub.com với các bạn về cách viết một mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành. Bạn có thể biết được toàn bộ quá trình cán bộ kiểm tra lập ra khi có sự kiểm tra công trình xây dựng đã hoàn thành nhé.

Kiến thức - Tags: