Mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng Viên thông dụng nhất hiện nay

Mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng Viên theo form chuẩn mới nhất được lập ra để ghi chép, báo cáo chi tiết việc kiểm phiếu thi hành kỷ luật chính thức đối với cá nhân đảng viên vì một lí do nào đó không chấp hành đúng quy định đề ra trước đó của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Mẫu biên bản kỷ luật đảng viên này cũng nêu bật các nội dung liên quan như thành phần tham dự hội nghị, nội dung biên bản báo cáo xoay quanh vấn đề gì trọng tâm nhất. Download cách viết biên bản kỷ luật đảng viên ngay hôm nay để biết thêm chi tiết.

Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi nghiên cứu trước mẫu biên bản kiểm phiếu kỷ luật Đảng viênnội dung cơ bản của biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật đảng viên bên dưới đây nhé!

1. Mẫu biên bản kiểm phiếu kỷ luật Đảng viên mới thông dụng nhất

Mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng Viên thông dụng nhất hiện nay

2. Nội dung cơ bản của biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật đảng viên chi tiết nhất

ĐẢNG ỦY ……………

CHI BỘ ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN

kiểm phiếu thi hành kỷ luật đồng chí ……., ghi rõ họ và tên, địa chỉ, chức vụ đảng, chức vụ chuyên môn) thuộc chi bộ ……………. đảng bộ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, vào hồi …. giờ … phút, tại ………………., Chi bộ đã tiến hành họp bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí

I. Tổng số dự hội nghị có:

* Đại diện ….(Tổ chức đảng cấp trên):

1- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể ………….

2- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể ………….

Vắng: ………………..Có lý do………………….Không có lý do: ……………………………

* Đại diện ….(Tổ chức đảng cùng cấp):

1- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể ………….

2- Đồng chí: …………….chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể ………….

Vắng: ……………….. Có lý do…………………. Không có lý do: ………………………….

II- Nội dung hội nghị:

Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu gồm:

1- Đồng chí: ………………………………………………. – Tổ trưởng.

2- Đồng chí: ……………………………………………….. – Thư ký.

2- Đồng chí: ……………………………………………….. – Tổ viên

Số phiếu phát ra: ……… phiếu.

Số phiếu thu vào: ………. phiếu.

Số phiếu hợp lệ: ………. phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: …..phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

– Không kỷ luật: ……/….. /…….phiếu, bằng ……..%.

– Khiển trách:…….…/….. /…….phiếu, bằng ……..%..

– Cảnh cáo: …………./….. /…….phiếu, bằng ……….%.

– Cách chức…………../….. /…….phiếu, bằng ……….%.

– Khai trừ: ………..…/….. /……. phiếu, bằng ……….%.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, hội nghị nhất trí đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……………, …….. bằng hình thức

Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……. chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể …………….. thuộc đảng bộ, chi bộ ………………

Hội nghi kết thúc vào hồi………….giờ……….ngày ……… ./.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên từng người)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG

TỔ KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên file.PDF Tại Đây

Download mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên file.DOC Tại Đây

Chúng tôi vừa cập nhật gửi tới bạn mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên mới và thông dụng nhất hiện nay, hi vọng đây sẽ là biểu mẫu quan trọng cần thiết cho công việc của bạn trong thời gian tới. Biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật đảng viên này cũng không cần dài dòng, chỉ cần đầy đủ các danh mục và các nêu rõ từng nội dung quan trọng là chuẩn. gonhub.com chúc bạn xem tin vui!

Kiến thức - Tags:
Gonhub là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... do cộng đồng Gonhub tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888@gmail.com DMCA.com Protection Status