Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà & mua bán hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà hay các dịch vụ hàng hóa khác thông dụng nhất hiện nay là một trong những loại giấy tờ quan trọng có giá trị cao về mặt pháp lý. Biên bản giao nhận tiền cọc này cũng giúp mọi người an tâm hơn trong quá trình mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ, tăng độ tin cậy đảm bảo khi giao dịch. Cách viết mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc này cũng phải rõ ràng, chi tiết ghi lại thỏa thuận cũng như chứng minh về khoản tiền đặt cọc giữa bên nhận tiền cọc và bên giao tiền cọc. Download nhanh biên bản nhận tiền này để hỗ trợ bạn trong công việc.

Nào hãy cùng gonhub.com tham khảo qua mẫu biên bản giao nhận tiền cọc mới nhất và nội dung cơ bản của biên bản giao nhận tiền đặt cọc chi tiết bên dưới đây nhé!

1. Mẫu biên bản giao nhận tiền cọc mới nhất trong mua bán hàng hóa dịch vụ

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà & mua bán hàng hóa

2. Nội dung cơ bản của biên bản giao nhận tiền đặt cọc cụ thể chi tiết nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————***—————

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm …………, tại ……………….., Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Ông: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………

Và vợ: …………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………….

(Sau đây được gọi là “Bên A”)

Là chủ sở hữu căn hộ/nhà …………………. tại địa chỉ số …………………………………………..

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông: ………………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………….

Và vợ: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………….

(Sau đây được gọi là “Bên B”)

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

1. Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …………… đồng (…… triệu đồng chẵn).

2. Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

3. Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả thuận đặt cọc.

4. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số ……………., ngày …../…../20……

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC                                                                            BÊN ĐẶT CỌC

Download mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc file.PDF Tại Đây

Download
mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc file.DOC Tại Đây

Đây là nội dung chi tiết cụ thể nhất của mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc trong mua bán hàng hóa dịch vụ, bạn có thể tải về nghiên cứu tìm hiểu trước. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc mới nhất 2020 sẽ được sử dụng phổ biến rộng rãi trong thời gian tới, vì vậy đây là biểu mẫu bạn nên download về càng sớm càng tốt để thuận tiện trong mọi giao dịch trao đổi. gonhub.com chúc bạn xem tin vui!

Kiến thức -
Gonhub là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... do cộng đồng Gonhub tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888@gmail.com DMCA.com Protection Status