Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất năm 2019

Hôm nay, mình gửi tới bạn đọc Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất năm 2019 để các bạn cùng tham khảo. Mẫu đơn trình bày sinh con thứ 3 là mẫu bản kiểm điểm dành cho các đảng viên đã vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình khi sinh thêm con thứ 3. Quy trình kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 này nêu rõ nguyên nhân, hình thức xử phạt và quy chế xử phạt. Các bạn hãy cùng tham khảo cách viết bản kiểm điểm sinh con thứ 3 nhé!

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 siêu chuẩn xác.

Hôm nay gonhub.com sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cách viết mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 trong năm 2019.

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 hay nhất

Nội dung viết mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3, các bạn cùng tham khảo nhé:

ĐẢNG BỘ ………………………………..                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ……………………………………..                                    

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………………………
Ngày vào Đảng: ………………………………………………….. Ngày chính thức: ………………………………..
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
– Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.
– Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.
– Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:
– Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.
– Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.
Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

.……………., ngày … tháng … năm …
Người viết kiểm điểm

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 hay nhất năm 2019. Tại đây

Hi vọng, với những hướng dẫn chi tiết về bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 năm 2019 cho đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình mà Đảng và Nhà nước quy định, thì mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 này các đảng viên phải thành thật rõ ràng và cam đơn chịu mọi sự trách phạt của tổ chức Đảng.

Kiến thức - Tags: