Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2020 sửa đổi bổ sung mới nhất

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2020 sửa đổi bổ sung mới nhất sẽ liệt kê cụ thể về các loại mặt hàng bắt buộc phải đánh thuế và tỷ suất phần trăm mức thuế tương đương mà tổ chức doanh nghiệp phải chịu. Khi nắm rõ và áp dụng luật về tiêu thụ đặc biệt này, mỗi cá nhân phải có trách nhiệm phối hợp với các cá nhân khác trong doanh nghiệp một cách thống nhất chặt chẽ để chắc chắn rằng, mỗi mặt hàng trong kinh doanh nhỏ lẻ đều phải được kê khai minh bạch theo đúng trình tự các bước. Mức thuế tiêu thị đặc biệt lần này được áp dụng rất phù hợp nên không có tình trạng Nhà nước đánh thuế quá cao hay quá thấp cho bất kì loại hàng hóa kinh doanh nào. Để biết thêm một số điểm mới trong luật thuế tiêu thụ đặc biệt, mời cập nhật nhanh tin bài sau.

Nào hãy cùng phapluat360.com chúng tôi cập nhật chi tiết Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2020 mới nhất sau đây nhé!

Cập nhật nhanh Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2020 sửa đổi bổ sung mới nhất

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Luật số: 70/20…/QH13

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20…

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2020 sửa đổi bổ sung mới nhất

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

1. Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 2 như sau:

“g) Xăng các loại;”

2. Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng;”

3. Đoạn đầu Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:”

4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Thuế suất

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2020 sửa đổi bổ sung mới nhất

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:

BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

STT

Hàng hóa, dịch vụ

Thuế suất
(%)

I

Hàng hóa

1

Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020

70

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

75

2

Rượu

a) Rượu từ 20 độ trở lên

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016

55

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

60

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

65

b) Rượu dưới 20 độ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

30

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

35

3

Bia

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016

55

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

60

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

65

4

Xe ô tô dưới 24 chỗ

a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này

Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống

45

Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3

50

Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3

60

b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này

30

c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này

15

d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này

15

đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng. Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này
g) Xe ô tô chạy bằng điện
Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống

25

Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ

15

Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ

10

Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng

10

5

Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3

20

6

Tàu bay

30

7

Du thuyền

30

8

Xăng các loại

a) Xăng

10

b) Xăng E5

8

c) Xăng E10

7

9

Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống

10

10

Bài lá

40

11

Vàng mã, hàng mã

70

II

Dịch vụ

1

Kinh doanh vũ trường

40

2

Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê

30

3

Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng

35

4

Kinh doanh đặt cược

30

5

Kinh doanh gôn

20

6

Kinh doanh xổ số

15

Điều 2.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 20…

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Quy định chung về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho năm 2020 cùng nhiều điểm mới quan trọng vừa được cập nhật nhanh chi tiết trên đây sẽ là cơ sở pháp lý chặt chẽ nhất để đảm bảo hiệu quả cao cho mọi tiến trình khai thuế, báo thuế tiêu thụ đặc biệt. Vậy nên, những đối tượng doanh nghiệp hay tổ chức nào đang kinh doanh về các mặt hàng có trong danh sách vừa nêu thì nên cập nhật kịp thời mọi điều chỉnh để tiến hành nộp thuế đúng thời hạn theo yêu cầu. Phapluat360.com chúc các bạn xem tin vui và hãy tiếp tục đồng hành, ủng hộ trang tin pháp luật của chúng tôi nhé!

Thư viện Luật - Tags: ,