Bản dự thảo Luật thỏa thuận quốc tế mới nhất năm 2020

Bản dự thảo Luật thỏa thuận quốc tế mới nhất năm 2020 được trình bày cụ thể và chi tiết nhất ngay sau đây là những nội dung liên quan tới các điều lệ, thông tư, các quy định về thỏa thuận kế kết hợp tác với quốc gia khác trên thế giới. Bất kể những tổ chức nào trực thuộc cơ quan quản lý Nhà Nước đều phải có trách nhiệm thi hành đúng theo trình tự. Bên cạnh đó cũng sẽ bổ sung thêm những trường hợp được rút gọn hoặc từ chối áp dụng các thủ tục rút gọn mà các cán bộ Đảng Viên hay lãnh đạo cấp cao cần nắm rõ tất tần tật mọi quy trình trước khi đưa ra một bản kế kết quan trọng nào liên quan tới vận mệnh quốc gia.

Hãy cùng phapluat360.com chúng tôi tham khảo tìm đọc bản dự thảo luật thỏa thuận quốc tế chi tiết cụ thể bên dưới đây nhé!

Mục lục

Bản dự thảo Luật thỏa thuận quốc tế chi tiết mới nhất được Chính phủ thông qua năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

DỰ THẢO

LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ

1. Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Điều 2: Đối tượng điều chỉnh

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Điều 4: Nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Điều 5: Danh nghĩa ký kết thỏa thuận quốc tế

Điều 6: Ngôn ngữ, hình thức của thỏa thuận quốc tế

Điều 7: Giám sát hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Điều 8: Nội dung quản lý nhà nước về thỏa thuận quốc tế

Điều 9: Cơ quan quản lý nhà nước về thỏa thuận quốc tế

2. Chương II

KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 10: Thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế

Điều 11: Thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ

Điều 12: Thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh các cơ quan nhà nước ở trung ương

Điều 13: Thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh các đơn vị thuộc các cơ quan nhà nước ở trung ương

Điều 14: Thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh chính quyền địa phương cấp tỉnh

Điều 15: Thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân dân cấp tỉnh, nhân danh chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã

Điều 16: Thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

Điều 17: Hồ sơ trình về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế

Điều 18: Hồ sơ lấy ý kiến về việc ký kết thỏa thuận quốc tế

Điều 19: Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong việc góp ý thỏa thuận quốc tế

Điều 20: Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc góp ý thỏa thuận quốc tế

Điều 21: Trách nhiệm của đơn vị phụ trách hợp tác quốc tế thuộc cơ quan nhà nước ở trung ương trong việc góp ý thỏa thuận quốc tế

Điều 22: Trách nhiệm của cơ quan ngoại vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc góp ý thỏa thuận quốc tế

Điều 23: Ủy quyền ký thỏa thuận quốc tế

Điều 24: Rà soát, đối chiếu văn bản thỏa thuận quốc tế trước khi ký

Điều 25: Ký thỏa thuận quốc tế trong chuyến thăm của đoàn cấp cao

Điều 26: Gửi bản sao văn bản thỏa thuận quốc tế sau khi ký.

Bản dự thảo Luật thỏa thuận quốc tế mới nhất năm 2020

3. Chương III

HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 27: Hiệu lực của thỏa thuận quốc tế

Điều 28: Áp dụng tạm thời thỏa thuận quốc tế

Điều 29: Sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế

Điều 30: Chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế

4. Chương IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN

Điều 31: Các trường hợp áp dụng thủ tục rút gọn

Điều 32: Thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận quốc tế

Điều 33: Thủ tục rút gọn sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế

Điều 34: Từ chối áp dụng thủ tục rút gọn.

Bản dự thảo Luật thỏa thuận quốc tế mới nhất năm 2020

5. Chương V

THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 35: Trách nhiệm của cơ quan đề xuất, cơ quan ký kết trong việc thực hiện thỏa thuận quốc tế

Điều 36: Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện thỏa thuận quốc tế

Điều 37: Trách nhiệm của đơn vị phụ trách hợp tác quốc tế, cơ quan ngoại vụ trong việc thực hiện thỏa thuận quốc tế.

6. Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38: Kinh phí ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Điều 39: Hiệu lực thi hành.

Trên đây là những thông tin chính thức cụ thể nhất về bản dự thảo Luật thỏa thuận quốc tế cập nhật mới nhất dành cho tất cả mọi người quan tâm nên tham khảo để biết được tiến trình thực hiện kí kết thỏa thuận cùng các quy định chung bắt buộc cá nhân, đoàn thể phải áp dụng đúng, tránh sai phạm làm tổn thất thiệt hại về nền kinh tế-chính trị của đất nước. Dự thảo Luật thỏa thuận quốc tế này đã được Chính Phủ nước Việt Nam thông qua, sẽ chính thức áp dụng từ bây giờ, vì vậy bạn cần nắm rõ để hiểu hơn vấn đề nhé. Phapluat360.com chúc các bạn xem tin vui!

Thư viện Luật - Tags: ,