Cập nhật sửa đổi Luật quyền lập hội mới chi tiết đầy đủ nhất

Cập nhật sửa đổi Luật quyền lập hội mới chi tiết đầy đủ nhất được tóm gọn lại trong văn bản mang tính pháp luật chặt chẽ của Quốc hội kì này là thể hiện rõ về sự bảo đảm cho người dân Việt Nam về quyền lập hội. Đối với dự thảo Luật về quyền lập hội này thì mọi công dân đều có quyền tự do lập hội, chỉ cần đó là một tổ chức hoạt động chính đáng, luôn đề cao tinh thần mục tiêu chung trong việc bảo vệ quyền lợi của từng cá nhân, quyền lợi của cả dân tộc, góp phần giữ vững chế độ xã hội Dân chủ Việt Nam Cộng hòa. Còn ngược lại, nếu mục đích lập hội đi ngược với mọi nguyên tắc ban đầu và có nhiều biểu hiểu đấu tranh, chống trả lại sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, gìn giữ đất nước đều bị coi là phạm pháp, sẽ bị nghiêm cấm theo luật định. Muốn biết thêm chi tiết về Luật quyền lập hội sửa đổi, mời cập nhật nhanh nội dung sau.

Nào hãy cùng phapluat360.com chúng tôi tham khảo chi tiết Luật về quyền lập hội của Quốc hội bên dưới đây nhé!

Cập nhật sửa đổi bổ sung Luật quyền lập hội mới nhất của Quốc hội

SẮC LỆNH

LUẬT SỐ 102-SL/L-004 NGÀY 20-5-1957 QUY ĐỊNH QUYỀN LẬP HỘI

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

RA SẮC LỆNH :

Nay ban bố luật quy định quyền lập hội đã được Quốc hội biểu quyết trong khoá họp thứ VI như sau:

LUẬT

QUY ĐỊNH QUYỀN LẬP HỘI

Điều 1.

Quyền lập hội của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. Lập hội phải có mục đích chính đáng, phù hợp với lợi ích nhân dân, có tác dụng đoàn kết nhân dân, để góp phần xây dựng chế độ dân chủ nhân dân của nước ta.

Điều 2.

Mọi người đều có quyền lập hội, trừ những người mất quyền công dân hoặc đang bị truy tố trước pháp luật.

Mọi người có quyền tự do vào hội thành lập hợp pháp, và có quyền tự do ra hội.

Không ai được xâm phạm quyền lập hội và quyền tự do vào hội, ra hội của người khác.

Điều 3.

Để bảo đảm việc lập hội có mục đích chính đáng, bảo vệ và củng cố chế độ dân chủ nhân dân, lập hội phải xin phép.

Thể lệ lập hội sẽ do Chính phủ quy định.

Điều 4.

Những hội đã thành lập trước ngày ban hành luật này và đã hoạt động trong vùng tạm bị chiếm trong thời kỳ kháng chiến, nay muốn tiếp tục hoạt động, đều phải xin phép lại.

Điều 5.

Hội thành lập hợp pháp phải hoạt động theo đúng điều lệ của hội và theo đúng các luật lệ hiện hành, được phép thu hội phí của hội viên, mua bán đổi chác tài sản cần thiết cho sự hoạt động của hội và thưa kiện trước toà án.

Những người chịu trách nhiệm chính của hội, tuỳ trường hợp, là những người sáng lập hay là những uỷ viên ban chấp hành của hội.

Cập nhật sửa đổi Luật quyền lập hội mới chi tiết đầy đủ nhất

Điều 6.

Nếu vi phạm những điều 3, 4 và 5 trên đây thì tuỳ theo trường hợp nặng nhẹ, những người có trách nhiệm sẽ bị cảnh cáo hay là bị truy tố trước toà án, và hội có thể bị giải tán, tài sản của hội có thể bị tịch thu.

Trường hợp bị truy tố trước toà án, những người có trách nhiệm sẽ bị phạt tiền từ mười vạn đồng (100.000 đ) đến năm mươi vạn đồng (500.000 đ) và phạt tù từ một tháng đến một năm, hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Trường hợp hội đã bị giải tán mà vẫn cứ tiếp tục hoạt động hoặc tổ chức lại một cách không hợp pháp, thì những người có trách nhiệm sẽ bị truy tố trước toà án và sẽ bị xử phạt tiền từ hai mươi vạn đồng (200.000 đ) đến một triệu đồng (1.000.000 đ) và phạt tù từ một tháng đến hai năm, hoặc một trong hai hình phạt ấy, hội sẽ bị giải tán, tài sản của hội sẽ bị tịch thu.

Điều 7.

Người nào xâm phạm đến quyền lập hội hoặc đến quyền tự do vào hội, ra hội của người khác có thể bị cảnh cáo hoặc bị truy tố trước toà án và bị xử phạt tù từ một tháng đến một năm.

Điều 8.

Người nào lợi dụng quyền lập hội để hoạt động nguy hại đến lợi ích nước nhà, lợi ích nhân dân như là chống pháp luật, chống lại chế độ, chống lại chính quyền dân chủ nhân dân, chia rẽ dân tộc, hại đến thuần phong mỹ tục, phá hoại sự nghiệp đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của Tổ quốc, phá tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, tuyên truyền chiến tranh, sẽ bị truy tố trước toà án và xử phạt theo luật pháp hiện hành, hội có thể bị giải tán và tài sản của hội có thể bị tịch thu.

Cập nhật sửa đổi Luật quyền lập hội mới chi tiết đầy đủ nhất

Điều 9.

Các đoàn thể dân chủ và các đoàn thể nhân dân đã tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất trong thời kỳ kháng chiến, được Quốc hội và Chính phủ công nhận, không thuộc phạm vi quy định của luật này.

Điều 10.

Các hội có mục đích kinh tế không thuộc phạm vi quy định của luật này.

Điều 11.

Tất cả luật lệ nào trái với luật này đều bãi bỏ.

Điều 12.

Chính phủ quy định những chi tiết thi hành luật này.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Chúng tôi vừa cung cấp tới bạn những quy định sửa đổi mới nhất của Luật về quyền lập hội, mọi tổ chức cá nhân nào đang có nhu cầu hay có kế hoạch muốn tổ chức, thành lập hội đoàn theo một mục tiêu, mục đích phấn đấu chính đáng nào đó thì nên tìm hiểu, nghiên cứu trước Luật quyền lập hội của Quốc hội trên đây. Đối với những trường hợp lập hội nhằm mục đích xuyên tạc, làm hại trực tiếp đến lợi ích Nhà nước, lợi ích quốc gia dân tộc đều sẽ bị xử lý nghiêm, hoặc là giải tán hoặc là sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp ngoan cố sẽ có những chế tài xử lý khắc khe và mang tính cưỡng chế cứng rắn hơn. Đó là một vài điểm mới nổi bật đáng chú ý nhất của Luật quyền lập hội năm 2020. Phapluat360.com chúc các bạn xem tin vui!

Thư viện Luật - Tags: ,