Luật quốc tịch Việt Nam và một số điều sửa đổi cập nhật nhanh nhất

Luật quốc tịch Việt Nam và một số điều sửa đổi cập nhật nhanh nhất, chi tiết đầy đủ nhất ngay sau đây cho mỗi công dân Việt Nam tiện tham khảo, nắm bắt rõ mọi quy định về điều khoản bổ sung thêm mới, từ đó xác định rõ mình nên làm gì, nên thực hiện việc đăng ký quốc tịch như thế nào để tiến trình thực hiện nhập tịch đạt hiệu quả cao nhanh chóng nhất. Luật về quốc tịch Việt Nam là luật chung dành cho cá nhân đang sinh sống, làm việc học tập tại Việt Nam và các tổ chức liên quan cũng cần nắm bắt để hiểu rõ mọi thủ tục làm quốc tịch nhanh gọn lẹ cho người dân. Những ai mang quốc tịch Việt Nam và muốn cập nhật mới mọi điều chỉnh quan trọng thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Nào hãy cùng phapluat360.com chúng tôi tìm hiểu kĩ hơn về Luật quốc tịch Việt Nam sửa đổi bổ sung mới cụ thể nhất ngay sau đây nhé!

Sửa đổi bổ sung một số điều Luật quốc tịch Việt Nam năm 2020 mới nhất

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 56/20…/QH13

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20…

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12.

Luật quốc tịch Việt Nam và một số điều sửa đổi cập nhật nhanh nhất

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam:

1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Luật quốc tịch Việt Nam và một số điều sửa đổi cập nhật nhanh nhất

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 26.

Điều 2.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 20…

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Quy định chung về Luật quốc tịch Việt Nam sửa đổi bổ sung mới nhất mà chúng tôi vừa trình bày trên đây, bạn có thể tham khảo nghiên cứu thật kĩ để biết thêm về quá trình quản lý mọi hoạt động về đăng ký quốc tịch Việt Nam theo yêu cầu nguyện vọng của đại biểu Quốc hội đề ra là như thế nào, tiến hành ra sao nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất để có được quốc tịch chính thức, trở thành công dân Việt Nam, được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt từ Nhà nước. Đồng thời, luật này đề ra cũng giúp cơ quan Nhà nước dễ dàng quản lý những người có quốc tịch Việt Nam, tránh việc nhầm lẫn hoặc cá nhân làm giả mạo quốc tịch Việt Nam. Phapluat360.com chúc các bạn xem tin vui và hãy đồng hành cùng chúng tôi trong những tin bài tư vấn pháp luật tiếp theo nhé!

Thư viện Luật - Tags: ,