Cập nhật nhanh Luật sửa đổi bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai mới nhất

Cập nhật nhanh Luật nhà ở Luật đất đai sửa đổi bổ sung mới nhất được thông tin chi tiết tới các bạn đọc lần này sẽ là văn bản mang tính pháp luật cụ thể hơn trước để những ai quan tâm đều dễ dàng tham khảo thực thi. Luật về nhà ở chỉnh sửa ở điều 126, tức là bàn về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và điều 121 là bàn về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đó là hai vấn đề quan trọng sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình, với nguyện vọng chung của các đối tượng và các bên liên quan. Bạn muốn tìm hiểu kĩ chi tiết hơn về việc chỉnh sửa hai điều trong Luật nhà ở và Luật đất đai, mời cập nhật tin bài sau.

Nào hãy cùng phapluat360.com chúng tôi nghiên cứu trước về Luật sửa đổi bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai mới nhất bên dưới đây nhé!

Cập nhật chi tiết Luật sửa đổi bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai mới nhất

QUỐC HỘI
——

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

Luật số: 34/20…/QH12

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003/QH11.

Điều 1. Điều 126 của Luật nhà ở được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam:

a) Người có quốc tịch Việt Nam;

b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.”

Cập nhật nhanh Luật sửa đổi bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai mới nhất

Điều 2. Điều 121 của Luật đất đai được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 121. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật này;

b) Chuyển quyền sử dụng đất ở khi bán, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để ở; tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, cộng đồng dân cư, tặng cho nhà tình nghĩa theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 của Luật này. Trường hợp tặng cho, để thừa kế cho đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở;

c) Thế chấp nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

d) Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng.”

Cập nhật nhanh Luật sửa đổi bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai mới nhất

Điều 3

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 20…

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thông qua những gì mà kênh tư vấn hỗ trợ pháp luật vừa chia sẻ về Luật sửa đổi bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai mới nhất, mong rằng đã cung cấp thêm lượng kiến thức về luật cần cho mọi người mọi nhà. Năm nay, Luật về đất đai và Luật về nhà ở đã có nhiều thay đổi mới mẻ hơn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho từng cá nhân, từng hộ gia đình, từng đơn vị tổ chức doanh nghiệp, đó cũng là nguyện vọng đồng tình thống nhất của đại đa số đại biểu trong Quốc hội Việt Nam. Phapluat360.com chúc các bạn xem tin vui và đừng quên chia sẻ bài viết này ngay nhé!

Thư viện Luật - Tags: , ,