Giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất năm 2020

Bạn đã và đang làm việc tạo một cơ quan nhà nước đang có nhu cầu mua một ngôi nhà để phục vụ cho cuộc sống hiện tại của bạn và gia đình. Bạn được biết đến chính sách áp dụng đối với cán bộ công tác và làm việc lâu năm cho nhà nước là khi mua nhà sẽ giám giá khi bạn làm đơn xác nhận thời gian công tác của bản thân đối với các cơ quan. Nhưng bạn vẫn chưa biết cách làm giấy xác nhân thời gian công tác thì cũng không cần lo lắng lắm vì gonhub.com sẽ hướng dẫn bạn cách làm giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất năm 2020 một cách đầy đủ nhất

Mục lục

Giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất năm 2020

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách làm giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất năm 2020 nhé !!

Giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất năm 2020

Nội dung chính giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất năm 2020

CÔNG TY …………….                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số /TB – …..                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                             ——————–

…………, ngày …… tháng……..năm…….
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..
Xác nhận Ông (Bà): ………………………………………………………… Sinh năm: ………………
Cư ngụ số: ……………………………………………………………………………………………………
Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ……………………………………………………………
Có thời gian công tác như sau:
Trong lực lượng vũ trang:
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm…….
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..
Công tác dân sự:
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm………
Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm………
Tổng cộng:
Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là: ……………………………. năm ………….. tháng.
Thời gian công tác dân sự là: ………………………………………………. năm ………………… tháng.
Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà):………………………………………………………….
được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
CƠ QUAN ĐƠN VỊ
 (Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú: Nếu thời gian công tác hiện tại không bị gián đoạn khi chuyển cơ quan, đơn vị thì xác nhận chung chứ không tách riêng thời gian làm việc ở từng cơ quan.

Giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất năm 2020 tại đây

Trên đây là giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất năm 2017 viết một cách nhanh nhất, hoàn chỉnh nhất và ngắn gọn nhất để bạn có thể nhanh chóng hoàn thành thủ tục pháp lí cho việc công nhân thời gian công tác của bạn tại quý cơ quan. Bạn làm mẫu giấy xác nhận thời gian công tác còn giúp bạn được nhận đúng những quyền lợi mà mình được hưởng sau thời gian cống hiến cho công ty. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức -