Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh Bảo hiểm y tế mới nhất năm 2019

Bảo hiểm y tế là một trong những loại bảo hiểm bắt buộc được sử dụng nhiều trong những năm gần đây nhưng tình trạng sai tên, họ, năm sinh vẫn còn sảy ra nhiều trong các bảo hiểm y tế. Nếu các bạn rơi và một trong các tình huống trên đây thì các bạn nên làm đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh bảo hiểm y tế để được bảo hiểm y tế chi trả các khoản mà bạn được hưởng theo luật bảo hiểm y tế. Còn nếu như bạn không thực hiện thủ tục xin đơn xác nhận thì xem như bảo hiemr y tế của bạn không được bệnh viê chấp nhận

Mục lục

Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh bảo hiểm y tế mới nhất

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tiến hành làm đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh bảo hiểm y tế chuẩn nhất nhé !!

Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh Bảo hiểm y tế mới nhất năm 2019

Nội dung chính đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh bảo hiểm y tế hay nhất

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
(Về việc điều chỉnh họ, chữ lót, tên, năm sinh
để thanh thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT)

Kính gửi: ………………………………………………………….
Họ, tên theo thẻ BHYT: ……………………………………năm sinh:..……………………………………
Số thẻ BHYT: ………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ………………….……………………………………………………………………………
Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Họ, tên trong hồ sơ KCB: …………………………………năm sinh:………………………………………
Đơn vị công tác: ………………….……………………………………………………………………………
Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Giấy xuất viện hoặc đơn thuốc (nếu có): …………….……………………………………………………..
Tôi làm đơn xin tổ chức, đơn vị, cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho tôi trường hợp ………… nói trên là thực tế đúng một ngườ
Lý do: Trong quá trình đi KCB, cơ sở KCB ghi chưa khớp đúng giữa thẻ BHYT và hồ sơ KCB.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn xin xác nhận.

 Xác nhận                                                                                                …….., ngày….. tháng …. năm …….
     tổ chức, đơn vị, cơ quan                                                                                            Người làm đơn
(ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                                                          (ký, ghi rõ họ, tên)

Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh Bảo hiểm y tế mới nhất năm 2019 tại đây

Bạn còn lo lắng vấn đề sai tên, họ, năm sinh trong bảo hiểm y tế thì đừng lo lắng nữa vì bạn chỉ cần làm đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh bảo hiểm y tế chắc chắn sẽ được khám chữa bệnh miễn phí bằng bảo hiểm. Nếu bạn còn lo lắng vấn đề nội dung của đơn xác nhận thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì đây là mẫu đơn mới nhất do bộ y tế vừa cấp năm 2019 này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com            

Kiến thức -