Đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút hay nhất năm 2019

Bạn đang mong muốn làm một đơn xin phép đi làm trễ 60 phút để gửi cho quý cơ quan, doanh nghiệp nơi bạn đang theo học. Nhưng không biết cách viết sao cho hợp lí và được cơ quan, doanh nghiệp chấp nhận cho đi trễ 60 phút theo như quy định của luật lao động dành cho phụ nữ đang nuôi con chưa tới 12 tháng. Bạn không biết phải làm sao để viết mẫu đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút cho thuyết phục. Bạn không cần lo vì gonhub.com sẽ hướng dẫn bạn cách viết đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút hay nhất năm 2019 một cách hoàn chỉnh nhất

Mục lục

Đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút hay nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách viết đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút hay nhất năm 2019 nhé !!

Đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút hay nhất năm 2019

 

Nội dung chính đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút hay nhất năm 2019

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____***_____

ĐƠN XIN PHÉP
Đi làm việc trễ 60 phút

                                                          Kính gửi: …………………………………………..(1)
Tôi tên là: ……………………………………………………(2) sinh ngày ……………………………………………….(3) hiện
đang làm việc tại Phòng/Ban/Tổ/Nhóm …………………………….. (4) của Công ty ……………………………….(5)
Tôi xin phép được đi làm việc trễ 60 phút từ Thứ …….. ngày …… tháng …….. năm 2019 (6) đến khi con tôi
đủ 12 tháng tuổi.
Lý do đi làm việc trễ: Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (cụ thể là dành thời gian cho con bú, cho con ăn…(7)
theo quy định tại Khoản 5 Điều 155 của Bộ Luật Lao động 2012.
Rấtmong……………………………………………………………………………………(8) phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!
…………………. (9)                                ………………………………..(11), ngày …../……/2016(12)
(Phê duyệt và ký tên)                                                                   Người làm đơn

(Ký tên) 

…………………………………….. (10)                                                            …………………………………………….. (13)
1 Tên của đơn vị Công tác hoặc người có thẩm quyền duyệt đơn xin phép.
2 Họ và tên của người xin phép.
3 Ngày, tháng, năm sinh của người xin phép.
4 Vị trí làm việc hiện tại.
5 Tên của Công ty.
6 Thứ, ngày, tháng, năm của ngày làm việc đi làm trễ đầu tiên.
7 Có thể ghi lý do cụ thể cho rõ ràng hoặc không.
8 Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.
9 Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.
10 Họ và tên của người có thẩm quyền phê duyệt.
11 Đơn vị hành chính cấp xã hoặc huyện hoặc tỉnh của nơi công tác.
12 Ngày, tháng, năm làm đơn.
13 Họ và tên của người làm đơn.

Lưu ý: Mẫu đơn này có giá trị tham khảo để lao động nữ, doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng; nếu doanh nghiệp của anh/chị đã có sẵn mẫu đơn về vấn đề này thì áp dụng mẫu đơn đó.

Đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút hay nhất năm 2019 tại đây

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút hay nhất năm 2019 vừa ngắn gọn, xúc tích lại khiến cho người phê duyệt đơn của bạn phê duyệt sớm hơn. Vì ở trên đây bạn đã đề cập một cách chính xác nhất và hoàn chỉnh nhất đến lí do xin nghỉ 60 phút mỗi ngày. Nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm và hoàn thành đơn xin phép đi làm việc trễ. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com

Kiến thức -