Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất năm 2019

Bạn đang là thai phụ sắp đến thời gian nghỉ sinh nên muốn viết đơn xin nghỉ thai sản để nộp cho các cơ quan xí nghiệp để xin nghỉ. Nhưng bạn chưa biết cách viết đơn xin nghỉ thai sản nhưng bạn cũng không cần lo lắng lắm vì chúng tôi sẽ giúp bạn cách viết đơn xin nghỉ thai sản hay nhất năm 2019 cho bạn và gia đình có thể nhanh chóng giải quyết tốt các hồ sơ xin nghỉ làm trước khi sinh một cách đầy đủ và hoàn chỉnh nhất

 Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách viết đơn xin nghỉ thai sản hay nhất năm 2019 nhé !!
Đơn xin nghỉ thai sản hay nhất năm 2019

Cách làm đơn xin nghỉ thai sản hay nhất năm 2019

       TÊN CƠ QUAN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  ……………                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                              ——————————–
                                                 ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN   
              
                                                 Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày……………………..……
Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………………
Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..
Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………….
Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..
Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho………………………………………………hiện đang công tác tại……………………………………………
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

                                  Ý kiến của Giám đốc                                         ……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn
……………………………

Đơn xin nghỉ thai sản hay nhất năm 2019 tại đây 

Bạn có thể tìm hiểu cách làm đơn xin nghỉ thai sản hay nhất năm 2019 như trên để có thể nhanh chóng viết được một mẫu đơn xin nghỉ thai sản gửi cho quý công ty, nơi bạn đang làm việc. Chắc chắn mẫu đơn xin nghỉ thai sản của bạn sẽ nhanh chóng đươc thông qua và giải quyết một cách nhanh nhất vì trong mẫu đơn bạn đã trình bày một cách hoàn chỉnh nhất lí do và thời gian bạn muốn nghỉ. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com

Kiến thức - Tags: