Đơn xin nghỉ phép năm hay nhất năm 2019

Bạn đang làm việc tại một cơ quan, doanh nghiệp, công ty trong khoảng thời gian mấy năm. Bạn muốn xin nghỉ phép để giải quyết việc cá nhân, chữa bệnh, đi du lịch… Trong vòng một năm nên cần viết đơn xin nghỉ phép năm để gửi cho cơ quan bạn đang làm việc kí tên thông qua. Bạn chưa biết cách viết mẫu đơn xin nghỉ phép năm thì cũng đừng lo bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ phép năm hay nhất năm 2019 của chúng tôi để hoàn thành mẫu đơn của bạn một cách hoàn chỉnh nhất và chính xác nhất.

Mục lục

Đơn xin nghỉ phép năm hay nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách viết đơn xin nghỉ phép năm hay nhất năm 2019 nhé !!

Đơn xin nghỉ phép năm hay nhất năm 2019

Nội dung chính đơn xin nghỉ phép năm hay nhất năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM

                                                       Kính gửi: – Ban lãnh đạo Công ty………………….
– Phòng Hành Chính Nhân sự
-…………………………….(1)

Tên tôi là:…………………………………………………………………..……………………………………………..
Chức vụ (chức danh):……………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị được nghỉ phép năm……….(2), ………(3) ngày (từ ngày / / đến ngày / / )
Nơi nghỉ phép:……………………………………………………………..……………………………………………..
Lý do nghỉ phép:…………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần:……………………………………………………………………………………
Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.
………., ngày…… tháng …… năm……..
Giám đốc                                Phòng HCNS                      Cán bộ phụ trách                    Người làm đơn
(Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)

Ghi chú:

Đơn xin nghỉ phép năm hay nhất năm 2019 tại đây

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ phép năm hay nhất năm 2019 của chúng tôi. Đây là mẫu đơn chuẩn nhất mà các cơ quan hiện đang sử dụng nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ chính xác của đơn xin nghỉ phép năm. Các bạn có thể xin nghỉ phép trong một năm để hoàn thành những việc mà bạn cần giải quyết để quay lại làm việc tốt hơn bởi đây là quyền lợi của bạn được hưởng trong thời gian làm việc mấy năm qua. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức -