Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên hay nhất năm 2019

Bạn là giáo viên đang công tác tại các trường học trên cả nước vì một số lí do cá nhân mà bạn muốn xin nghỉ trong một khoảng thời gian. Nhưng bạn chưa biết cách viết đơn xin nghỉ phép để gửi đến ban giám hiệu nhà trường. Nhưng bạn cũng không cần lo lắng vì gonhub.com sẽ hướng dẫn bạn cách làm mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên hay nhất năm 2019 chứa đầy đủ thông tin, lí do xin nghỉ phép và hạn định nghỉ phép bao lâu để ban giám hiệu nhà trường được biết.Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách làm mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên hay nhất năm 2019 nhé !!

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên hay nhất năm 2019

Nội dung mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên hay nhất năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………..
Là: ……………………………………………………………………………………………………………
Thuộc tổ: ……………………………………………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường ……………………………… cho tôi được nghỉ phép ….. ngày (từ ngày …./…./…. đến ngày …./…/….)
Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….
Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): ……………………………………………………………
Là: ……………………………………………………………………………………………………………
Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường ……………………………………….
Trân trọng cảm ơn!
Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ………
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng                     Người viết đơn
…………………………………
Ngày…tháng…năm….

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên hay nhất năm 2019 tại đây 

Trên đây gonhub.com đã hướng dẫn cho bạn cách làm mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên hay nhất năm 2019 cho bạn cùng tham khảo. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì nội dung của mẫu đơn hoàn toàn dựa theo nguyện vọng của bản thân bạn đối với vấn đề nghỉ phép. Trình bày mong muốn và thời gian nghỉ để giải quyết các công việc của cá nhân bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

 

 

 

 

 

Kiến thức - Tags: