Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài hay nhất năm 2019

Bạn đang có nhu cầu đi du học hoặc nhận được chương trình học bổng của nhà nước hoặc trường học để đi ra nước ngoài học. Nên bạn muốn viết mẫu đơn xin nghỉ học để đi ra nước ngoài nhưng không biết viết làm sao thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì gonhub.com sẽ giúp bạn viết một mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài hay nhất năm 2019. Vừa ngắn gọn, vừa súc tích, lại còn chứng minh cho nhà trường thấy lí do xin nghỉ học của bạn là hoàn toàn hợp lí để bạn nhanh chóng được làm hồ sơ xin nghỉ học.

Mục lục

Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài hay nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách viết mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài hay nhất năm 2019 nhé !!
Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài hay nhất năm 2019

Nội dung chính mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài hay nhất năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

ĐỂ ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI
   

Kính gửi:    Hiệu trưởng trường …………...

                                                                                Trưởng phòng công tác chính và công tác sinh viên
Họ tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………..
Mã số sinh viên: ……………………………………………………………………………………………
Khóa: ………………………………..Lớp học cũ: ………………………………………………………
Thuộc Khoa/Viện: ………………………………………………………………………………………..
Nay xin được nghỉ học nghỉ học để làm thủ tục đi học nước ngoài theo nguồn học bổng ………………………………………….. từ tháng ……… năm ………..
Tôi xin cam đoan tuân theo mọi quy định của Nhà trường về việc làm thủ tục nghỉ học và rút hồ sơ sinh viên.
.             …………., ngày…tháng…năm…
Ý kiến của phụ huynh sinh viên                                                                                        Sinh viên làm đơn
     (Ký tên)
      Xác nhận của Chính quyền địa phương

Lưu ý: Đơn kèm theo Bản sao quyết định cấp học bổng 

Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài hay nhất năm 2019 tại đây

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài hay nhất năm 2019 của gonhub.com hướng dẫn cho các bạn. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về mẫu đơn xin nghỉ học để đi nước ngoài ở trên vì chất lượng của mẫu đơn đã được nhiều trường học chấp nhận và nhanh chóng thanh toán thủ tục xin nghỉ học cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức - Tags: