Đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện hay nhất năm 2019

Bạn vừa tốt nghiệp nghành y ở các trường trên cả nước nên có mong muốn xin vào các bệnh viện trong một khoảng thời gian để nâng cao tay nghề của mình. Nếu muốn vào bệnh viện học việc bạn phải tiến hành làm đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện để cam kết những điều khoản giữa bạn và bệnh viện thì bạn mới có thể đến bệnh viện học việc được. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để hoàn thành mẫu đơn xin học việc nhanh nhất có thể.

Mục lục

Đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện mới nhất

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tiến hành làm mẫu đơn xin học việc tự nguyện ở bệnh viện nhé !!

Đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện hay nhất năm 2019

Nội dung chính đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC VIỆC TỰ NGUYỆN

Kính gửi: – Ban giám đốc bệnh viện …………………………………….

                                                          – Phòng Hành chính quản trị

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………..
Giới tính: …………………………………………………………………………………………………………………
Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………….
Đã tốt nghiệp trường: ……………………………………… Năm tốt nghiệp: ……………………………….
Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ: ………………………………………….. Email: ……………………………………………..
Nay tôi làm đơn này, kính mong Ban giám đốc xem xét duyệt cho tôi được học việc tại bệnh viện. Tôi mong muốn được học việc để nâng cao kiến thức thực hành thực tế của bản thân và cọ sát với môi trường làm việc tại bệnh viện.
Nếu được tiếp nhận học việc tại bệnh viện ……………………………………., tôi xin cam kết:
Tự túc hoàn toàn về các khoản kinh phí cho việc học tập, ăn, nghỉ và phương tiện đi lại… trong thời gian học việc tại bệnh viện.
Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của bệnh viện.
Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                   ………., ngày………tháng………năm 20……
 (Ký và ghi rõ họ tên)
Đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện hay nhất năm 2019 Tại đây

Bạn tham khảo bài viết trên của chúng tôi chắc chắn bạn sẽ tiến hành làm mẫu đơn xin học việc tự nguyện ở bệnh viện một cách nhanh chóng nhất mà không cần phải làm các giấy tờ khác. Các bạn có thể yên tâm hoàn toàn vào mẫu đơn trên vì đây là mẫu đơn phổ biến được sử dụng nhiều tại các bệnh viện lớn trong cả nước. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tieps theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức -