Đơn đề nghị chuyển công tác mới nhất năm 2020

Bạn đang làm việc tại một cơ quan nào đó trong một khoảng thời gian mấy năm nhưng do một số hoàn cảnh nào đó mà bạn muốn chuyển công tác về gần nhà cho tiện đi lại và sinh sống. Hoặc trong gia đình bạn có một số khó khăn nên bạn muốn về gần nhà để tiện chăm sốc bố mẹ thì bạn có quyền được làm đơn đề nghị chuyển công tác để được quý cơ quan xác nhận và nhanh chóng hoàn thành hồ sơ thuyên chuyển công tác trong khoảng thời gian nhanh nhất

Mục lục

Đơn đề nghị chuyển công tác nhanh nhất

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách làm đơn đề nghị chuyển công tác nhé !!

Đơn đề nghị chuyển công tác mới nhất năm 2020

Nội dung chính đơn đề nghị chuyển công tác mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC

                                                 Kính gửi: ……………………………………………
Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:………………tháng………….……năm……………………
Quê quán:………………………………………………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………
Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………………………………………………………….
Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận:…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm vào ngành:……………………………………………………………………………………………………..
Quá trình công tác:…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………., ngày….. tháng…. năm…. 
Hồ sơ kèm theo:                                                                                                                      Người làm đơn
– ……………………                                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)
– ……………….…..
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

Đơn đề nghị chuyển công tác mới nhất năm 2020 Tại đây 

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn một cách kĩ càng nhất về cách viết một đơn đề nghị chuyển công tác nhanh chóng nhất để các bạn nhanh chóng hoàn thành hoàn thành việc thuyên chuyển công tác. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ tin cậy của mẫu đơn đề nghị vì đây là mẫu đơn mới nhất năm 2020 của bộ tư pháp vừa công bố. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức -