Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form mới nhất năm 2020

Bạn là người lao động bạn đang mong muốn tìm một công việc phù hợp với mình và đươc nhà tuyển dụng lựa chọn. Trước hết bạn phải làm mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form mới nhất năm 2020 để hoàn thành mẫu đơn và gửi đến nhà tuyển dụng. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì mẫu đơn đăng kí làm việc trên được xem là mẫu đơn chuẩn nhất gửi đến nhà tuyển dụng trong thời điểm hiện nay.Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách làm mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form mới nhất năm 2020 nhé

Mẫu đơn đăng ký làm việc - Application form mới nhất năm 2020

Nội dung chính của mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form mới nhất năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
                                                                                                     ………, ngày…..tháng….năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM VIỆCAPPLICATION FORM

Kính gửi: (To)……………………………………………………

Tên tôi là (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………………….
Full name (in capital)
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….. Nam/Nữ
Date of birth (D-M-Y) Male/female
Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………
Nationality
Số hộ chiếu……………………………………………. Ngày cấp…………………………………………
Passport number: Date of issue
Nơi cấp………………………………………………………………………………………………………….
Place of issue
Trình độ học vấn:…………………………………………………………………………………………….
Education:
Trình độ chuyên môn tay nghề:…………………………………………………………………………..
Professional qualification:
Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo):……………………………………………………………..
Foreign language (Proficiency)
Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: …….. với thời hạn làm việc: ……………………………..
Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of …….. for the working period of ……
Tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.
I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation.
Người đăng ký
Applicant
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

Mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form mới nhất năm 2020 tại đây

Trên đây là mẫu đơn đăng ký làm việc – Application form mới nhất năm 2020 được nhiều nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất trong các loai mẫu đơn. Nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và tính chính xác của các thông tin mà các bạn đã khai ở trên đây đến người tuyển dụng được biết. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức - Tags: