Định cư Úc theo diện tay nghề độc lập với Visa 189

Định cư úc theo tay nghề độc lập là visa thường trú dành cho những người lao đồng có tay nghề cao muốn sang Úc sinh sống và làm việc theo thang điểm di trú (Points test). Đây là visa định cư Úc 189 theo cách gọi thông thường.Những người dùng visa 189 để định cư Úc này sẽ không được bảo lãnh bởi chủ doanh nghiệp Úc, thành viên gia đình hay được Chính quyền Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ chỉ định.

Quy trình cấp visa định cư Úc theo diện tay nghề độc lập 189

Các điều kiện để được cấp visa 189:

Những ai có thể nộp đơn xin visa Định cư úc 189

Với visa định cư úc 189 thì bạn có quyền lợi gì:

Từ khóa:

Định cư Úc - Định cư tại Úc -