Định cư úc diện du lịch – thăm thân nhân và chữa bệnh

Định cư Úc du lịchđịnh cư úc diện thăm thân nhânđịnh cư úc diện chữa bệnh giúp bạn có thể sang úc định cư trong khoảng thời gian ngắn hạn từ 3 đến 12 tháng.

Định cư úc diện du lịch - thăm thân nhân và chữa bệnh

Điều kiện để được cấp Visa 600:

Visa 679 – Du lịch có bảo lãnh: Dành cho các du khách đến Úc để đi nghỉ hay thăm viếng gia đình, người thân và được bảo lãnh bởi thân nhân đang định cư tại Úc. Visa này đã đóng kể từ ngày 23/3/2013 và cũng được thay thế bằng visa 600 theo dòng Người thân bảo lãnh (Sponsored Family stream)

 Điều kiện để được cấp Visa 600:

ĐỂ LÀ NGƯỜI BẢO LÃNH XIN THỊ THỰC, BẠN PHẢI ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY:

Bạn cũng phải là một trong số những người sau:

Visa 675 – Chữa bệnh ngắn hạn: Được thiết kế để cho phép những bệnh nhân đến nước Úc để khám và điều trị hoặc tư vấn y tế ngắn hạn. Có thời hạn kéo dài khoảng 3 tháng và sau đó nếu bạn vẫn còn muốn ở lại điều trị y tế tại Úc thì phải xin gia hạn.

Visa này hiện không tiếp nhận hồ sơ mới kể từ ngày 23/3/2016 và được thay thế bằng visa 602 – Chữa bệnh (Medical Treatment)

Điều kiện để được cấp Visa 602:

 

Định cư Úc - Định cư tại Úc, Du học Úc -