Để định cư úc và trở thành công dân cần những điều kiện gì

Một khi bạn đã muốn trở thành công dân Úc thì tất cả những gì bạn cần phải làm là bạn phải đáp ứng được hết các yêu cầu nhất định để được nhập quốc tịch. Đối với trường hợp nộp đơn xin định cư úc Citizenship thì tất cả các đương đơn cần phải đáp ứng được những yêu cầu sau đây:

Để định cư úc và trở thành công dân cần những điều kiện gì

  1. Khi bạn đã có thường trú nhân tại một thời điểm nộp đơn xin quốc tịch hoặc là một thời điểm quyết định đơn xin quốc tịch.
  2. Bạn có thể đáp ứng được tất tần tật các yêu cầu về cư trú.
  3. Bạn đã có được một lý lịch và nhân cách/ tư pháp của bạn thuộc loại tốt.
  4. Bạn đã có được một kiến thức cơ bản nhất về tiếng Anh.
  5. Bạn có một ý định cư trú hoặc duy trì cố định và liên tục với Australia.
  6. Bạn đã có hiểu biết các kiến thức một cách đầy đủ về trách nhiệm hay là đặc quyền của một công dân Úc.

Còn nếu như bạn đã được 60 tuổi hay lớn hơn 60 tuổi trở lên thì tất nhiên bạn sẽ không cần phải thi quốc tịch.

Yêu cầu cư trú chung:

Tổng lượng thời gian mà bạn đã sống ở Úc chính là yêu cầu cư trú nói chung.

Bạn sống ở Úc được bao lâu nó sẽ rất quan trọng đối với yêu cầu cư trú và bạn phải đáp ứng được tất cả những điều dưới đây:

  1. Bạn đã sống ở Úc và bạn thuộc theo diện thị thực Úc hợp lệ trong bốn năm ngay trước khi mà bạn nộp đơn xin nhập quốc tịch.
  2. Bạn phải là một thường trú nhân trong 1 năm ngay trước khi mà bạn làm đơn xin nhập quốc tịch Úc và có tổng thời gian mà bạn đã rời khỏi Australia sẽ không được vượt quá 12 tháng, và trong khoảng thời gian bốn năm thì cũng không được phép vượt quá 1 tháng rưỡi trong vòng 12 tháng mà trước khi bạn nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Còn đối với một số trường hợp khác thì bạn có thể có đủ các điều kiện để áp dụng cho một biến thể để yêu cầu cư trú hoặc bạn có đủ điều kiện theo yêu cầu cư trú thuộc diện đặc biệt.

Tính thường trú của bạn:

Ngày thường trú của bạn sẽ được tính theo thời điểm mà bạn được cấp thị thực thường trú.

  1. Đối với trường hợp bạn đã được cấp thị thực thường trú trước khi bạn đến Úc thì ngày thường trú của bạn cũng chính là ngày mà bạn đến Úc bằng visa đó.
  2. Đối với trường hợp mà sau khi bạn đến Úc rồi bạn mới được cấp thị thực thường trú thì ngày thường trú của bạn sẽ là ngày mà visa được cấp.
Định cư Úc - Định cư tại Úc, Du học Úc -