Công dân Úc và thường trú nhân Úc khác nhau như thế nào?

Mỗi người dân sinh ra tại Úc có đầy đủ quyền lợi của một người công dân. Những người định cư Úc và đã có quốc tịch cũng được xem là công dân Úc. Vậy một thường trú nhân Úc thì như thế nào?

Công dân Úc và thường trú nhân Úc khác nhau như thế nào?

Mỗi thường trú nhân Úc có đủ và hầu hết các quyền lợi như một công dân. Họ là người sở hữu thị thực vĩnh viễn. Có thể sống, học tập và làm việc không hạn chế. Tuy nhiên, khác biệt với công dân ở một số điểm:

  1. Khi một thường trú nhân du lịch sang quốc tế và muốn được trở lại Úc thì họ phải đảm bảo có thị thực vĩnh viễn với một cơ quan du lịch có giá trị. Ngược lại, công dân không đòi hỏi nhiều thế, họ có quyền tự động nhập cảnh vào Úc.
  2. Nếu công dân có đầy đủ quyền lợi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử chính phủ Úc thì một thường trú nhân gần như không thể bỏ phiếu. Trường hợp, thường trú nhân có đầy đủ điều kiện bỏ phiếu là họ được ghi danh như một người Anh trước năm 1984.
  3. Các dịch vụ hoặc lợi ích của công dân và thường trú nhân cần được cơ quan chính phủ đảm bảo và có trách nhiệm.

Trên đây là những điểm khác nhau của những thường trú nhân Úc và công dân Úc – bao gồm sinh ra tại Úc và có định cư tại Úc.

Định cư Úc - Định cư tại Úc, Du học Úc - Tags: