Chính sách định cư úc theo diện đổi mới kinh doanh Business Innovation stream với visa 188

Định cư úc diện đổi mới kinh doanh với visa 188 dành cho những nhà đầu tư muốn phát triển một doanh nghiệp đang tồn tại. Hoặc có năng lực kinh doanh muốn đầu tư mở một doanh nghiệp mới tại úc.

Chính sách định cư úc theo diện đổi mới kinh doanh Business Innovation stream với visa 188 hình 1

Mục lục

Điều kiện để xin cấp visa 188 định cư úc theo diện đổi mới kinh doanh

 1. Tiền đầu tư: 200.000 AUD
 2. Chứng minh tài sản: 800.000 AUD
 3. Thang điểm di trú đạt 65 điểm
 4. Ít hơn 55 tuổi
 5. Trong vòng 2 năm trước ngày nộp hồ sơ đã sở hữu doanh nghiệp với doanh thu 500.000 AUD
 6. Thành công toàn diện trong lĩnh vực kinh doanh

Có tỉ lể sở hữu những doanh nghiệp với tỉ lệ sở hữu như sau

 1. Doanh nghiệp có doanh thu < 400.000 AUD bạn phải sở hữu 51% cổ phần.
 2. Doanh nghiệp có doanh thu >= 400.000 AUD bạn phải sở hữu 30% cổ phần.
 3. Doanh nghiệp có công khai niêm yết bạn phải sở hữu 10% cổ phần.

Chính sách định cư úc theo diện đổi mới kinh doanh Business Innovation stream với visa 188 hình 2

Quyền lợi khi sở hữu visa 188:

 1. Được quyền làm việc sinh sống tại Úc
 2. Con cái, vợ chồng được toàn quyền học tập làm việc trên lãnh thổ úc
 3. Trong khi visa còn hiệu lực được tự do ra vào úc
 4. Được quyền nộp đơn xin visa 888 thường trú

Lưu ý khác khi sử dụng visa 188

 1. Visa 188 là visa tạm trú
 2. Có 2 loại visa là visa 4 năm và visa 3 tháng
 3. Thời gian hiệu lực 2 năm, có thể thể gia hạn 1 lần.

Trên đây là những tiêu chí cơ bản để có thể giúp bạn sử dụng visa 188 để định cư úc diện đổi mới kinh doanh.

Định cư Úc - Định cư tại Úc, Du học Úc - Tags: , ,