Chính sách định cư úc diện tay nghề và chỉ định bang Úc vào tháng 3/2017

Pacom cập nhật tình hình vòng rút hồ sơ định cư diện tay nghề Úc gần đây và trong tháng 3/2017 yêu cầu chỉ định Bang phải thay đổi. Lượng thư mời định cư Úc được phát hành không cao hơn dự kiến nên tình hình vẫn còn nhiều khó khăn với các ngành nghề theo tỷ lệ, tuy nhiên điều này có thể thay đổi được.

Chính sách định cư úc diện tay nghề và chỉ định bang Úc vào tháng 3/2017

Một số nhóm ngành nghề theo tỷ lệ:

Một số nhóm ngành nghề không theo tỷ lệ:

Sự đổi mới về Chỉ định bang

Dữ liệu về diện tay nghề Úc

Tình hình hiện tại của visa 189 và 489 (Bảo lãnh gia đình) được tóm tắt dưới đây:

Định cư Úc - Định cư tại Úc -