Cách viết Mẫu bản kiểm điểm cho học sinh hay nhất năm 2020

Các em học sinh tuổi còn trẻ hiếu động và không lường trước được những hậu quả mà mình đã gây ra nên hay bị viết bản kiểm điểm học sinh, tuy nhiên việc gì cũng phải có trình tự và quy trình thực hiện của nó nên các em học sinh phải viết lại trình tự sự việc xảy ra tại thời điểm đó thông qua bản tường trình và bản tự kiểm điểm học sinh. Để viết một bản tự kiểm điểm học sinh đầy ý nghĩa và chân thực giúp bạn thoát khỏi những rắc rối thì bạn có thể tham khảo các mẫu dưới đây nhé!

Mục lục

Mẫu bản kiểm điểm cho học sinh hay nhất năm 2020 

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu bản kiểm điểm cho học sinh hay nhất năm 2020 mẫu bản kiểm điểm học sinh

Nội dung chính của mẫu bản kiểm điểm cho học sinh hay nhất năm 2020 

Sở GD&ĐT………………..
Trường………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường       

– Giáo viên chủ nhiệm lớp   

Em tên là:…………………………………………………………. Học sinh lớp:……………………………………….

Nơi ở:……………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):……………………………………………………………………..

Họ tên cha:……………………………………………………….. Số điện thoại:………………………………………

Họ tên mẹ:……………………………………………………….. Số điện thoại:………………………………………

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):………………………………………….

Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ:…………………………………………..

Nội dung vi phạm:………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc điều………………… của trường………………………………………………………………………………….

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

…………., ngày…….tháng…….năm……….

Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản kiểm điểm cho học sinh hay nhất năm 2020. Tại đây

Với những hướng dẫn trên đây về mẫu bản kiểm điểm học sinh hay nhất năm 2020 trên, hi vọng các em học sinh có thể thuyết phục được giáo viên và phụ huynh của mình về những gì đã xảy ra.

Kiến thức - Tags: