Người Nhật dạy con ứng phó khi xảy ra động đất như thế nào?

Động đất là một thảm họa tự nhiên cực kỳ nghiêm trọng đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương. Sau một trận động đất, nhà của bạn có thể trở thành một mớ hỗn độn và bạn có thể bị bỏ rơi mà không có một nguồn cung cấp nước và năng lượng nào. Sau đây là một vài điều bạn có thể làm để chuẩn bị cho động đất trước khi nó xảy ra, nhằm giảm bớt thương vong và thiệt hại trong và xung quanh ngôi nhà của bạn.

Mục lục

Người Nhật dạy con ứng phó khi xảy ra động đất như thế nào?

Người Nhật dạy con ứng phó khi xảy ra động đất như thế nào?

1. Kiểm tra và xử lý các mối nguy hiểm trong nhà: Trong nhà của bạn luôn có một số nguy cơ nào đó cần phải được xử lý trước khi xảy ra động đất. Vì vậy, hãy:

2. Lập kế hoạch phòng chống:

3. Chuẩn bị các nguồn cung cấp thiết yếu cho thảm họa: Bạn cần chuẩn bị sẵn trong nhà của mình những thứ sau đây:

Người Nhật dạy con ứng phó khi xảy ra động đất như thế nào?

4. Phối hợp với cộng đồng: Nếu trong khu vực của bạn không có các nhóm hay tổ chức chuyên trách hỗ trợ về động đất thì mọi người cần phải phối hợp với nhau để nâng cao nhận thức và chuẩn bị sẵn sàng. Kiến thức chính là yếu tố quan trọng nhất để mọi người được an toàn

Mẹ - Bé - Tags: