Cách tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng hóa học

Cách tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng hóa học nhanh chóng và chuẩn xác. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi. Trong hóa học, nồng độ mol của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 1 lít dung dịch, điều này giúp xác định được chính xác độ đậm đặc của dung dịch sau quá trình phản ứng. Nhưng không phải ai cũng biết cách tính nồng độ mol của dung dịch chuẩn nhất. Để giúp các bạn nắm rõ hơn công thức tính nồng độ mol và áp dụng hiệu quả trong việc học tập hóa học, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tính nồng độ mol của các chất sau phản ứng dưới đây, cùng theo dõi nhé.

Hãy cùng gonhub.com tham khảo hướng dẫn cách tính nồng độ mol dung dịch sau phản ứng chi tiết dưới đây nhé.

Mục lục

1. Cách tính nồng độ mol của dung dịch

Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

Nồng độ mol được kí hiệu CM

CM= n/Vdd

Trong đó:

Như vậy để tính nồng độ mol của dung dịch bạn cần xác định số mol chất tan có trong dung dịch và thể tích dung dịch.

Cách tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng hóa học

2. Ví dụ cách tính nồng độ mol dung dịch

2.1. Ví dụ 1

Trong 200 ml dd có hòa tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch

Bài giải: Đổi 200ml = 0.2 lít

MNaOH = 23 + 16 + 1= 40

=> Số mol NaOH là: nNaOH = 16 : 40 = 0.4 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM = 0.4 /0.2 = 2M

Vậy nồng độ mol của dung dịch NaOH là 2M

2.2. Ví dụ 2

Tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dd H2SO4  2M

Đổi 50ml = 0.05 lít

Từ công thức tính nồng độ mol CM= nH2SO4/VH2SO4 => nH2SO4=CM∗VH2SO4

=> Số mol H2SO4 có trong dd H2SO4 2M là:

nH2SO4 = 2 * 0.05 = 0.1 mol

MH2SO4 = 2 + 32 + 64 = 98

=> Khối lượng H2SO4  là:

mH2SO4 = nH2SO4 * M = 0.1 * 98 = 9.8 gam

Cách tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng hóa học

2.3. Ví dụ 3

Dung dịch H2SO4 pH = 2. Tính nồng độ mol của H2SO4 biết ở nồng độ này H2SO4 bị phân ly hoàn toàn.

Bài giải: H2SO4 khi phân li hoàn toàn tạo thành 2 ion  H+  và ion SO2−4

H2SO4 -> 2H+ + SO2−4

pH = 2 => Nồng độ mol của 2H+ = 10-2

Theo phương trình điện li => nồng độ mol của H2SO4 bằng 0.1 M

2.4. Ví dụ 4

Tính nồng độ mol của dung dịch sau: 120 gam rượu etylic với 1.5 lít nước (biết khối lượng riêng của rượu là 0.8g/ml)

Để tính được nồng độ mol ta cần xác định số mol chất tan ở đây là rượu etylic và thể tích của dung dịch:

– Thể tích dung dịch = Thể tích rượu etylic  + thể tích nước.

Từ công thức tính khối lượng riêng: d=m/V =>  V=m/d = 150 ml

Trên đây là hướng dẫn cách tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng chính xác, hy vọng sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn cách tính này và áp dụng thành công khi giải các bài tập hóa học, đạt được thành tích cao trong học tập. Mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được cho mọi người và hãy thường xuyên truy cập gonhub.com để cập nhật thêm nhiều thông tin mới lạ, thú vị nhé.

Mẹo Vặt - Tags: ,