Bảng giá sữa bột Abbott Grow mới nhất 2019

Cập nhật bảng giá sữa Abbott Grow chính hãng số: 1, 2, 3, 4, Grow Advance, Grow School hộp 400g, 800g dành cho trẻ sơ sinh đến 10 tuổi chính thức bán ra tại các đại lý trên toàn quốc.

Bảng giá sữa bột Abbott Grow mới nhất cập nhật tháng 06/1018

Sản phẩm sữa AbbottGrow Hình ảnh minh họa Giá rẻ nhất tham khảo (VND)
Sữa bột Abbott Grow 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng)   127.000
Sữa bột Abbott Grow 1 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng)   243.000
Sữa bột Abbott Grow 2 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng)   140.000
Sữa bột Abbott Grow 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng)   240.000
Sữa bột Abbott Grow 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi)   240.000
Sữa bột Abbott Grow 3 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi)   120.000
Sữa bột Abbott Grow 4 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi)   121.000
Sữa bột Abbott Grow 4 – hộp 1700g (dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi)   485.500
Sữa bột Abbott Grow 4 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi)   278.000
Sữa bột Abbott Grow Advance – hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi)   164.000
Sữa bột Abbott Grow Singapore – hộp 1800g (dành cho trẻ từ 3 – 7 tuổi)   600.000
Sữa Abbott Grow Advance G Power – 900g   349.000
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi)   170.000
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ – hộp 1700g (dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi)   557.000
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ – hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi)   169.000
Sữa bột Abbott Grow School G-Power 6+ – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 10 tuổi)   350.000
Sữa bột Abbott Grow School G-Power 6+ – hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 – 10 tuổi)   173.000

Giá sữa Abbott có thể thay đổi theo cửa hàng bán.Bảng giá sữa bột Abbott Grow mới nhất 2019

tu khoa

Kiến thức - Tags: