Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cập nhật mẫu mới nhất

Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cập nhập mẫu mới nhất theo quy định đề ra của Đảng ủy, Đảng bộ được lập ra nhằm giúp cá nhân đảng viên nhìn nhận lại quá trình công tác, sinh hoạt Đảng đã phù hợp với mọi điều lệ đề ra trước đó hay chưa. Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú này cũng nêu bật nhiều vấn đề quan trọng như thông tin lý lịch của đảng viên, kiểm điểm về việc chấp hành sinh hoạt Đảng và các mối quan hệ tại địa phương nơi cư trú của đảng viên. Download mẫu bản kiểm điểm đảng viên ngay bây giờ sẽ giúp bạn không bị lúng lúng và chủ động hơn trong văn bản báo cáo tổng kết tự kiểm điểm cá nhân cuối năm.

Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trúnội dung cơ bản của bản kiểm điểm đảng viên cuối năm bên dưới đây nhé!

1. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú chuẩn mới nhất

Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cập nhật mẫu mới nhất

2. Nội dung cơ bản của bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chi tiết cụ thể nhất

Mẫu 1:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM
Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20….

                      Kính gửi: – Chi ủy chi bộ ………………

– Đảng ủy xã, phường ………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: ………………………………………. Ngày chính thức: ……………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………….

Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm điểm về việc tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm …………… với các nội dung như sau:

1- Việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú:

Năm ……………, bản thân tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố đầy đủ theo quy định, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tại địa phương.

2- Về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương ở nơi cư trú:

Bản thân và gia đình luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tổ dân phố, khu liên gia; thực hiện đóng góp đầy đủ các khoản nghĩa vụ với Nhà nước và các khoản huy động do địa phương phát động, luôn giữ gìn được đạo đức lối sống trong sạch, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia các buổi sinh hoạt tổ dân phố và khu liên gia khi được mời; thực hiên tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.

3- Về mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng, đảng viên và chính quyền nơi cư trú:

Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình và bản thân tôi luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với bà con làng xóm, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; có quan hệ gắn bó với cán bộ, đảng viên và chính quyền địa phương.

………, ngày…..tháng…..năm…..
NHẬN XÉT CỦA CẤP UỶ CHI BỘ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

Mẫu 2:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20.…

Kính gửi: – Chi bộ ………………

– Đảng ủy phường ………….

Tên tôi là: ……………………………… Sinh ngày: …………………………………………

Ngày vào Đảng: …………………………….. Chính thức: ……………………………….

Hiện đang công tác tại trường ……………………………………………………………..

Sinh hoạt tại Chi bộ ……………………………………………………………………………

Sinh hoạt nơi cư trú tại ……………………………………………………………………….

1. Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú (đóng góp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hoá).

– Tham gia các phong trào do chi bộ và địa phương phát động như quỹ người nghèo, hội phụ nữ, ủng hộ bảo lụt…

2. Thực hiện gia đình gương mẫu và vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng để góp phần thắng lợi nhiệm vụ của tổ dân phố.

– Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt các công tác xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa.

3. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Về đạo đức, lối sống và mối quan hệ với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở nơi cư trú.

– Luôn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có lối sống giản dị, gần gũi bà con lối xóm, có tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn.

– Luôn phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.

– Thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí …. và các biểu hiện tiêu cực khác.

Trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương nơi cư trú.

– Bản thân tham gia đầy đủ các cuộc họp do chi uỷ nơi cư trú triệu tập, có tham gia góp ý với chi uỷ về các công việc chung của địa phương.

– Gia đình tham gia đầy đủ các cuộc họp do tổ liên gia hay tổ dân phố tổ chức.

Trên đây là bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của bản thân năm 2017, rất mong nhận được sự tham gia góp ý, nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú về những ưu, khuyết điểm. Bản thân xin tiếp thu và sẽ phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian đến.

…………., ngày…tháng…năm…

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Đảng viên kiểm điểm

T/M CHI BỘ ……

BÍ THƯ

Download mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú file.PDF Tại Đây

Download mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú file.DOC Tại Đây

Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú ở trên là bản kiểm điểm cá nhân hoàn chỉnh và đầy đủ chi tiết nhất từ trước tới nay, bạn có thể download cập nhật from mẫu mới nhất về tham khảo áp dụng. Hướng dẫn cụ thể các danh mục quan trọng cần thiết trong mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú này cũng cần phải hoàn thành rõ ràng cụ thể để cấp trên dễ dàng đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. gonhub.com chúc bạn xem tin vui!

Kiến thức - Tags:
Gonhub là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... do cộng đồng Gonhub tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888@gmail.com DMCA.com Protection Status