Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm dùng cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức

Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm dành cho đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức tương tự như bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mẫu form chuẩn chung nhưng sẽ có một vài thay đổi nho nhỏ mà trước tiên là bạn cần cập nhật nắm rõ để tiện làm báo cáo tổng kết sắp tới. Các cá nhân hiện không phải là cán bộ trong một đoàn thể nào đó, nên tìm hiểu kĩ cách viết bản kiểm điểm đảng viên này để hoàn tất mọi giấy tờ liên quan phù hợp trình lên trên.

Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dành cho đảng viên không phải là cán bộ công viên chức và nội dung cơ bản của bản kiểm điểm đảng viên cuối năm chi tiết dưới đây nhé!

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm dành cho các đối tượng đảng viên không phải là cán bộ và công chức viên chức

Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm dùng cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức

ĐẢNG BỘ …………………………….

CHI BỘ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày … tháng … năm 20.….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM ……

(Dùng cho đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:……………………..

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………….

Chi bộ:………………………………………………………………………………

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Về tư tưởng chính trị

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

4. Về tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………., ngày……tháng…..năm 20…..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY CƠ SỞ)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dùng cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức file.PDF Tại Đây

Download mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dùng cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức file.DOC Tại Đây

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo form chuẩn như trên chính là một dạng văn bản hay biểu mẫu cần có trong kế hoạch triển khai báo cáo kế hoạch tổng kết của Đảng tới đây. Nếu bạn thuộc đối tượng là đảng viên nhưng không phải là cán bộ hay công chức viên chức thì bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm này sẽ là gợi ý chuẩn phù hợp hơn cả đó. gonhub.com chúc bạn xem tin vui!

Kiến thức - Tags:
Gonhub là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... do cộng đồng Gonhub tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888@gmail.com DMCA.com Protection Status